Paikallisuutiset

Ex-sellutehtaan kaatopaikkaratkaisuun haetaan jatkoaikaa

Stora Enso Oyj piti tämän vuoden loppuun mennessä toimittaa Lapin ely-keskukseen hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma Kemijärven lakkautetun sellutehtaan kaatopaikan suoto- ja valumavesien käsittelyjärjestelmästä ja tarvittavista muutoksista edellä mainittujen vesien päästötarkkailuohjelmaan.

Määräys on kirjattu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämään lupaan. Joulukuun loppupuolella yhtiö lähetti aluehallintovirastoon hakemukseen, jossa haetaan lupamääräykseen kirjattuun määräaikaan jatkoaikaa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hyväksyi marraskuussa 2019 Stora Enso Oyj:n laatiman selvityksen tehdasalueen kaatopaikan suoto- ja valumavesien käsittelyn tehostamiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Päätökseen kirjattiin myös viisi uutta lupamääräystä. Kaatopaikkaa koskeva lupamääräys annettiin siksi, että yhtiö ei selvityksessään esittänyt lopullista ratkaisuvaihtoehtoa kaatopaikan suoto- ja valumavesien käsittelyn tehostamiseksi eikä siihen liittyvästä tarkkailusta.

Stora Enso Oyj sulki Kemijärven sellutehtaan vuonna 2008. Vuonna 2010 suljetun kaatopaikan kokonaispinta-ala on noin kymmenen hehtaaria.

Kemijärven sellutehtaan lakkauttamisesta on kulunut aikaa jo yli kymmenen vuotta. Ex-tehdasalueelta on purettu pois rakennuksia, ja muun muassa kunnostettu imuruoppaamalla sellutehtaan jälkilammikkoa. (Arkistokuva)
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä