Paikallisuutiset

Heikki Nivala: Päätös yhtiön kannalta erittäin myönteinen

Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nivala sanoo Vaasana hallinto-oikeuden päätöstä Kemijärven biosellutehtaasta yhtiön kannalta erittäin myönteiseksi.

– Hallinto-oikeus on tehnyt joitakin tarkistuksia lupaehtoihin. Yhtiö tutustuu tarkemmin päätöksen sisältöön sekä perusteluihin ja palaa päätöksen yksityiskohtiin alkuvuoden 2021 aikana. On kuitenkin selvää, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös yhtiön ympäristöluvasta mahdollistaa Kemijärven biojalostamon rakentamisen, toteaa Heikki Nivala.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Boreal Bioref Oy:lle ympäristö-, vesitalous- ja töiden aloittamisluvan kesäkuussa 2019. Ympäristöluvassa asetetut päästö- ja muut ehdot on pidetty erittäin tiukkoina.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yhtiölle myönnetystä ympäristöluvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen (HO). Se julkisti nyt 31.12.2020 Boreal Bioref Oy:n ympäristölupaa koskevan päätöksen. Vaasan HO hylkäsi tehdyt valitukset.

– Yhtiön tavoitteena on rakentaa kaikilta osin maailman vähäpäästöisin biojalostamo. Tavoite voidaan saavuttaa, kun rakentamisessa käytetään parasta mahdollista tekniikkaa. Kemijärven biojalostamo sijaitsee kaukana muista vastaavista laitoksista, keskellä kasvavia raaka-ainevaroja.

– Yhtiö on suunnittelussaan optimoinut tuotannon määrän sekä raaka-aineiden käytön ja kuljetusmatkat. Näin toimien Yhtiö voi vähentää merkittävästi kuljetuksista aiheutuvia ympäristöhaittoja,

– Puuraaka-ainetta jalostamo käyttää 2,8 milj. m3/v, josta 0,4 milj. m3 sahahaketta. Pitkät raaka-aineen kuljetusmatkat rasittavat infrastruktuuria ja ympäristöä sekä heikentävät metsätalouden kannattavuutta, koska kuljetuskustannukset jäävät aina metsänomistajien maksettavaksi, toteaa Nivala ja painottaa, että paikallisesti jalostettuna raaka-aineesta saadaan suurin mahdollinen hyöty ja lisäarvo, joka jakautuu tasapuolisesti ja laajasti tehtaan hankinta- ja vaikutusalueelle ja siellä asuville ihmisille, metsänomistajille ja yrityksille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Kemijärven tehdas on aito biojalostamo, sanoo Nivala ja perustelee tätä myös tehtaan tehtaan prosesseilla ja tuotteilla.

Tehdas tuottaa pitkäkuituista- ja liukosellua, mikrokiteistä sellua (MCC), C5 ja C6 sokereita, joita voidaan hyödyntää liikennepolttoaineiden ja muovia korvaavien tuotteiden valmistuksessa, biokaasua ja maanparannusaineita, mäntyöljyä sekä tärpättiä.

Biojalostamon sähköntuotannon omavaraisuus on 220 % eikä tehdas käytä fossiilisia polttoaineita. Ulos myytävä sähkö kattaa kaksi ja puoli 2,5-kertaisesti koko Itä-Lapin alueen vuotuisen sähkönkäytön. Biojalostamon vuosituotanto on 500 000 tonnia. Rakentamisen aikana työllisyysvaikutus on kaikkiaan yli 6 000 henkilötyövuotta.

Toiminnan aikana biojalostamo työllistää suoraan 186 henkilöä ja kokonaisuudessaan työllisyysvaikutus on 1 300 henkilöä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Biojalostamon rakentaminen on Itä- ja Keski-Lapin sekä Koillismaan yhteinen voimainponnistus. Ilman alueen ihmisten, metsänomistajien, kuntien, investoinnin rahoittajien ja muiden toimijoiden tukea investointia ei voida toteuttaa. Hankkeen toteuttamisessa heijastuu ihmisten yhteinen tahto ja vahva yhteisöllisyys, sanoo Nivala ja painottaa, että nyt etenevä tehdashanke tuo laajalle alueelle elinvoimaa ja on koko alueen yhteinen hanke.

Sami Kasurinen

– Yhtiön tavoitteena on rakentaa kaikilta osin maailman vähäpäästöisin biojalostamo. Kemijärven biojalostamo sijaitsee kaukana muista vastaavista laitoksista, keskellä kasvavia raakaainevaroja, kommentoi Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nivala juuri saatua, tehdashankkeelle myönteistä hallinto-oikeuden päätöstä Patokankaalle suunnitellusta tehtaasta.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä