Mielipiteet

Itä-Lapin kuntayhtymä vaatii: Postin on huolehdittava perustehtävistään

Itä-Lapin kuntayhtymä vaatii kannanotossaan, että postin jakelu toimii laadukkaasti ja kohtuuhintaisesti myös harvaan asutulla maaseudulla.

Posti aikoo lopettaa ilmaisjakelulehtien ja osoitteettomien mainosjakeluiden jakamisen ensi vuoden alusta. Jakelun lakkauttaminen merkitsee ilmaisjakelulehdille, mm. Itä-Lapissa ilmestyvälle Koti-Lappi -lehdelle joko uuden jakelutavan järjestämistä tai tilattavaksi paikallislehdeksi muuttumista tai näitä molempia.

Itä-Lapin kunnat, seurakunnat, valtion ja maakunnan viranomaiset sekä yritykset ja asukkaat käyttävät Koti-Lappi-lehteä paikallisena tiedotuskanavanaan. Valtionyhtiö Posti Oy:n 17.5. julkaisema päätös lakkauttaa jakelu on Postilta tietoinen päätös lopettaa keskeiseltä osin postiorganisaation perustehtävistä huolehtiminen. Postin yhteiskunnalliseen rooliin kuuluu tiedonvälitys. Ilmaisjakelulehdet vastaavat usein merkittävältä osin printtimedian tiedonvälittämisestä. Asia on korostunut, koska maakuntalehtiä ei enää tilata entiseen tapaan.

Postin päätös tarkoittaa yhteiskuntavastuusta vetäytymistä. Päätös on omiaan eriarvoistamaan eri puolilla maata asuvia ihmisiä. Harvaanasutuilla alueilla jakeluverkon toteuttaminen ei onnistu ilman yhteiskunnan taloudellista tukea. Jakelutuen piiriin olisi saatava kaikki kerran viikossa ilmestyvät lehdet, olivatpa ne tilattavia tai ilmaisjakelulehtiä. Paikallisten yrittäjien ja paikallisen yrittäjäyhdistyksen kannanottona: ”Paikallislehti on seutukunnan keskeinen ja laaja-alainen välttämätön elinvoimatekijä tiedonvälittäjänä ja merkittävä kanava myös yrityksille”. Posti Oy:n omistaa Suomen valtio. Yhtiöllä on yleispalveluvelvoite, joka sisältää mm. arkisin toimivat kirje- ja pakettipalvelut sekä tilattavien sanomalehtien jakelun. Posti-lakiin on yleispalveluvelvoitteen, yhdenvertaisen tiedonvälityksen ja perutuslaillisten oikeuksien turvaamisen ja turvallisuuteen liittyvien tarpeiden takia tarpeellista tehdä muutos.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Laissa edellytetään, että jakelun piiriin kuuluvan tilattavan sanomalehden on ilmestyttävä vähintään kolmena arkipäivänä viikossa. Tuon lainkohta on perusteltua viipymättä muuttaa kuulumaan niin, että tilattavan sanomalehden on ilmestyttävä vähintään yhtenä arkipäivänä viikossa.

Itä-Lapin kuntayhtymä painottaa, että valtionyhtiö Posti Oy:n keskeisimmän tavoitteen päätöksissä ja toiminnassa tulee olla uskottavan, luotettavan sekä laadukkaan ja kohtuuhintaisen jakeluketjun rakentaminen ja ylläpito niin koko maassa käsittäen myös harvaan asutut alueet. Kyseessä on kansalaisten yhdenvertaisten palveluiden turvaaminen sekä yhteiskunnallisen tiedonkulun, yksityisten ja julkisyhteisöjen sekä asukkaiden tiedonvälityksen tarpeen turvaaminen. Postin ilmoitus jakelujen lopettamisesta ei ole myöskään linjassa valtion julistaman Suomen sivistyksen 2024 merkkivuoden toiminnan ja tavoitteiden kanssa. Tiedonvälityksen ja markkinoinnin digiloikka ei ole kaikille kansalaisille ja kaikkialla maassa mahdollinen – teknisten, taidollisten, ja taloudellisten, tekijöiden vuoksi.

Laadukas ja kattava tiedonvälitys on samalla myös tärkeä osa huoltovarmuutta ja arjen turvaa etenkin ikäihmisten joukossa. Itä-Lapin kuntayhtymä vaatii valtionyhtiö Posti Oy:tä perumaan päätöksen lopettaa ilmaisjakelujulkaisujen jakaminen ja turvaamaan tiedonkulun omalta osaltaan myös jatkossa.

Kemijärvellä 29.5.2024

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Markku Kankaanranta

yhtymähallituksen puheenjohtaja

Dina Solatie

kuntayhtymän johtaja

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Itä-Lapin kuntayhtymä

Kuntayhtymä on lähettänyt kannanoton Posti Oy:n toimitusjohtajalle ja hallitusjäsenille, liikenne- ja viestintäministerille, valtioneuvoston tiedotusyksikköön ja kansliaan, puolueiden eduskuntaryhmille ja Lapin liittoon.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä