Paikallisuutiset

Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen haki Kittilän kunnanjohtajan virkaan

Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen on hakenut Kittilän kunnanjohtajan virkaan. Kemijärven kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kaupunginjohtajan johtajasopimusta.

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan vir­kaan on saa­pu­nut kym­me­nen ha­ke­mus­ta.

Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen on hakijoiden joukossa.

Kun­nan­joh­ta­jan vir­kaa ovat ha­ke­neet Rantasen lisäksi tans­si­tai­teen mais­te­ri El­sa Heik­ki­lä Hel­sin­gis­tä, Mas­ter of Hos­pi­ta­li­ty Ma­na­ge­ment -tut­kin­non ja res­to­no­min ylem­män am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­nut Veli-Mat­ti Het­tu­la Kit­ti­läs­tä, kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri Ari Kuk­ka Kuu­sa­mos­ta, Niko Kä­py­a­ho Ori­ve­del­tä, oi­keus­tie­teen kan­di­daat­ti Kai-Ta­pa­ni Lau­ri­kai­nen Hel­sin­gis­tä, Mas­ter`s deg­ree -tut­kin­non suo­rit­ta­nut Pe­ter Marks Van­taal­ta, mu­sii­kin mais­te­ri Tii­na Koi­vu­kan­gas-Ni­kan­der Ro­va­nie­mel­tä, yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri Sirk­ka-Lii­sa Ol­li Kit­ti­läs­tä ja yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri Juha Sand­berg Tu­rus­ta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee ha­ke­muk­sia ko­kouk­ses­saan huo­men­na tiis­tai­na 25.10.

Kittilä hakee kunnanjohtajaa, sillä viime joulukuussa tehtävään valittu Jari Rantapelkonen irtisanoutui ja siirtyi Sodankylän kunnanjohtajaksi. Vt. kunnanjohtajana on Antti Jämsén .

Lue myös:

Kemijärvellä aikomuksia erottaa kaupunginjohtaja – Rantanen: "Kaupunginhallitus pohtii sitä, voinko minä jatkaa"

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaupunginjohtaja Rantasen sopimusneuvottelut käyntiin – Kemijärven kaupunginhallitus vahvisti neuvotteluryhmän kokoonpanon

Rantanen on tehnyt poikkeavan esityksen hallitukselle

Rantasella on Kemijärvellä meneillään irtisanomisprosessi. Kemijärven luottamushenkilöistä koottu ryhmä on aloittanut neuvottelut Rantasen kanssa hänen johtajasopimuksensa purkamiseksi.

Kemijärven kaupunginhallituksen on tarkoitus käsitellä kaupunginjohtaja Rantasen johtajasopimusta tänään maanantaina 24.10.

Kaupunginhallituksen nimeämä neuvotteluryhmä on käynyt Rantasen kanssa neuvottelun johtajasopimukseen ja luottamuspulaan liittyen 17. lokakuuta. Neuvottelujen yhteydessä kaupunginjohtaja on tehnyt johtajasopimuksesta poikkeavan esityksen maksettavasta korvauksesta ja työssäoloehdoista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaupunginhallituksen esityslistalla ehdotetaan, ettei hallitus hyväksy Rantasen tekemää ehdotusta ja edellyttää, että neuvotteluja jatketaan kaupunginjohtajan johtajasopimuksen mukaisin ehdoin osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

Kello 15 alkaneen kokouksen lopputulos ei ollut vielä selvillä iltapäivän päätteeksi.

Kittilän kunnanjohtajaksi hakivat seuraavat henkilöt:

Heikkilä Elsa, tanssitaiteen maisteri, Helsinki

Hettula Veli-Matti, Master of Hospitality Management / Restonomi ylempi AMK, Kittilä

Kukka Ari, kasvatustieteiden maisteri, Kuusamo

Käpyaho Niko, Orivesi

Laurikainen Kai-Tapani, oikeustieteen kandidaatti, Helsinki

Marks Peter, Master's degree, Computer Science, Vantaa

Nikander-Koivukangas Tiina, musiikin maisteri, Rovaniemi

Olli Sirkka-Liisa, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kittilä

Rantanen Atte, kauppatieteiden maisteri, Kemijärvi

Sandberg Juha, yhteiskuntatieteiden maisteri, Turku

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä