Paikallisuutiset

Jopa 800 miljoonan euron pumppuvoimala suunnitteilla Kemijärvelle: vesi laskettaisiin tunturista turbiinien läpi

Yhtiöllä on useita vastaavan kokoluokan voimaloita suunnitteilla.

Esimerkki pumppuvoimalaitoksesta. Kuva on havainnekuva, eikä kuvaa suoraan Kemijärvelle suunniteltua voimalaa. Kuva: Kemijoki Oy

Kemijoki Oy kertoo jatkavansa pumppuvoimalaitoksen suunnittelua Kemijärvellä.

Pumppuvoimalaitosta kaavaillaan Kemijärven eteläosassa sijaitsevaan Ailangantunturiin. Yritys jatkaa tiedotteensa mukaan ”pumppuvoimalaitoksen alustavaa esisuunnittelua”.

Samalla Kemijoki Oy jatkaa selvitystä myös muiden pumppuvoimalaitosten rakentamisesta Pohjois-Suomessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vesi nostettaisiin tunturiin halvan sähkön aikaan

Pumppuvoiman putouskorkeudeksi saataisiin Ailangantunturilla noin 200 metriä. Suuri putouskorkeus mahdollistaa tuotantoteholtaan ison kokoluokan, 550 megawatin, pumppuvoimalaitoksen.

Vettä laskettaisiin Ailangantunturin laitoksen ylävarastosta turbiinien läpi Kemijärveen. Kun tuulee tai aurinko paistaa ja sähköstä on ylitarjontaa, pumppuvoimalaitos pumppaa vettä takaisin ylävarastoon. Veden pumppaaminen järvestä ylävarastoon kestää yhtä kauan kuin ylävaraston tyhjennys, mikä on yhtiön arvion mukaan 7–9 tuntia.

Kemijoki Oy:n mukaan laitos olisi merkittävä parannus Suomen sähköjärjestelmän toimitusvarmuuteen. Pumppuvoima mahdollistaa sähkön varastoinnin korkealla hyötysuhteella.

Ailangantunturin pumppuvoimalaitos olisi myös liitettävissä osin jo olemassa olevaan sähkön siirtoverkkoon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Alueen lähellä sijaitsee vuonna 1954 valmistunut Jumiskon voimalaitos. Sen teho on 27,8 megawattia ja putouskorkeus 96 metriä. Voimalaan tuleva vesi johdetaan maanalaiseen turbiiniyksikköön tunnelia pitkin, mikä oli aikanaan uudenlainen tapa tehdä voimalaitoksia. Voimalalta lähtee sähkölinja, joka kulkee Ailangantunturin eteläpuolelta Auttiin.

Ailangantunturiin ja läheiseen Kuusi-Mömmönvaaraan on haviteltu menneinä vuosina myös tuulivoimaa.

Ailangantunturin summittainen sijainti Google Maps -karttapalvelussa. Laitoksen suunniteltu sijainti ei ole selvillä:

Tarjoaisi paljon puhuttua säätövoimaa

Kemijoki Oy:n mukaan säätökykyisen vesivoiman merkitys energiaomavaraisuudelle ja huoltovarmuudelle kasvaa entisestään Suomen siirtyessä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Etenkin tuulivoiman nopea kasvu vaatii nykyistä enemmän energiajärjestelmään tasapainottavia tekijöitä, kuten energiavarastoja ja kulutusjoustoja.

Tuotannon ja kulutuksen vaihtelua tasapainottava säätövoima, kuten pumppuvoima, mahdollistaisikin tuuli- ja aurinkovoiman lisärakentamisen.

Ailangantunturin pumppuvoimalaitoksen osuus olisi 600–800 miljoonaa euroa.

Keskusteluita kaupungin ja maanomistajien kanssa

Osana suunnittelua Kemijoki Oy tekee Ailangantunturin pumppuvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön aikaisten vaikutusten mallinnusta ja arviointia.

Yhtiö kertoo aloittaneensa keskustelut Kemijärven kaupungin sekä alueen maanomistajien kanssa ja käynnistää hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) kuluvan vuoden aikana.

Kemijoki Oy kertoi keväällä, että sillä on selvityksessä useita saman kokoluokan pumppuvoimalaitoksia Kemijoen vesistöalueella.

Mahdollisten investointien suuruusluokka on yrityksen mukaan yhteensä noin kolme miljardia euroa, josta Ailangantunturin pumppuvoimalaitoksen osuus olisi 600–800 miljoonaa euroa.

Mikä?

Ailangantunturin pumppuvoimalaitos

Pumppuvoima toimii Suomen sähköjärjestelmää tasapainottavana vesiakkuna.

Pumppuvoimalaitos tuottaa sähköä silloin, kun sähkön kysyntä on korkealla tai sähköjärjestelmässä on häiriö. Kun tuulee tai aurinko paistaa ja sähköstä on ylitarjontaa, pumppuvoimalaitos pumppaa vettä takaisin ylävarastoon.

Vettä laskettaisiin Ailangantunturin laitoksen ylävarastosta turbiinien läpi Kemijärveen. Veden pumppaaminen järvestä ylävarastoon kestää yhtä kauan kuin ylävaraston tyhjennys: 7–9 tuntia.

Pumppuvoimalaitoksen veden ylävaraston koko on noin neliökilometri. Pumppuvoimalaitoksen rakenteet sijaitsevat pääosin maan alla.

Lähde: Kemijoki Oy

Lisää aiheesta

Tekstiä muokattu 3.11.2023 kello 9.42: lisätty maininta tuulivoimalasuunnitelmista.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä