Paikallisuutiset

KHO antoi päätöksen Kemijärven biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvasta

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus (KHO) on tä­nään 30.6. an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä pi­tä­nyt voi­mas­sa Bo­real Bio­ref Oy:n (sit­tem­min Va­ta­set Teol­li­suus Oy:n) bio­tuo­te­teh­das­hank­keel­le myön­ne­tyn ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van.

Kyseessä on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aiemm

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä