Paikallisuutiset

Koekairaukset alkoivat Soklissa Savukoskella ‒ nyt tutkitaan maametalleja

Kaivoshanketta vetävä Sokli Oy on kiinnostunut myös maametalleista, joita tarvitaan niin sanotussa vihreässä siirtymässä.

Sokli Oy:n projektipäällikkö Pasi Heino ja Teo Lehto Savukoskella Soklin vanhalla koerikastamolle tehdyllä näytevarastolla maaliskuussa 2022.

Sokli Oy aloitti Savukosken pohjoisosissa sijaitsevalla kaivoshankealueella 5. syyskuuta geologiset kairaukset, joita tekee kaksi eri urakoitsijaa ympärivuorokautisesti kahdessa vuorossa ainakin lokakuun loppuun saakka.

– Meiltä kysytään usein, miksi uusia kairauksia on tarpeen tehdä, kun Soklia on tutkittu jo vuosikymmeniä. Syynä on se, että aiemmat tutkimukset ovat kartoittaneet hyvin rajatusti tiettyjä malmityyppejä ja raaka-aineita. Meidän tutkimustemme lähtökohtana on tutkia Soklin esiintymää kokonaisvaltaisesti, mikä tarkoittaa, että selvitämme kaikkien Soklin mahdollisten malmityyppien ja raaka-aineiden hyödynnettävyyttä. Täydentävät geologiset selvitykset ovat välttämättömiä Soklin massiivisen esiintymän kartoittamiseksi, kertoo projektijohtaja Pasi Heino tiedotteessa.

Heinon mukaan Soklista tehdyn alustavan selvityksen tulokset osoittavat, että kaivosalue voisi tuottaa fosfaatin ja raudan lisäksi muun muassa harvinaisia maametalleja, joita tarvitaan uusiutuvan energian käyttöön siirryttäessä. Niitä käytetään muun muassa akkujen valmistamiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lisää aiheesta

Geofysikaaliset mittaukset auttavat kohdentamaan kairauksia

Nyt aloitettuja tutkimuskairauksia pohjustettiin viime talvena tekemällä maastomagneettisia mittauksia hiihtäen ja moottorikelkoilla.

Lisäksi GTK:n koordinoima DroneSOM-hanke testaa alueella syyskuussa drone-lennokeilla sähkömagneettista mittausta ja painovoimamittausta.

– Erilaisilla geofysikaalisilla mittausmenetelmillä pystytään kartoittamaan kallioperää, mikä edistää tulevien ja meneillään olevien kairausten tarkempaa suunnittelua. Vankka pohjatieto auttaa optimoimaan kairauksia, mikä puolestaan vähentää kustannuksia ja ympäristövaikutuksia, Heino selvittää tiedotteessa.

Kaivospiirin alueella tehdään ympäri vuoden säännöllisiä pinta- ja pohjavesimittauksia, ja maatutkaluotauksilla on saatu tietoa alueen pohjavesitilanteesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kesän aikana yhtiön työntekijät ovat selvittäneet vesistöjen kalakantoja muun muassa sähkökoekalastuksilla ja alueen kasvillisuutta erilaisilla luontoselvityksillä.

Lisää aiheesta

Sidosryhmät pidetään ajan tasalla alueen tutkimuksista

Soklin kaivospiirin alue on hieman yli 1000 hehtaarin kokoinen. Aluetta ei ole suljettu ulkopuolisilta, ja siellä liikkuu muun muassa metsästäjiä, kalastajia ja marjastajia. Heinon mukaan paikallisille sidosryhmille, esimerkiksi paliskunnalle ja muille elinkeinonharjoittajille on tiedotettu kairausten aloittamisesta etukäteen.

Soklista löytyi runsas fosfaattiesiintymä vuonna 1967, ja useat yhtiöt ovat suunnitelleet alueelle kaivostoimintaa. Lannoiteyhtiö Yara Oy tutki aluetta pitkään mutta myi hankkeen valtion omistamalle Suomen Malmijalostus Oy:lle nimellisellä hinnalla vuonna 2021.

Sokli Oy on Suomen Malmijalostus Oy:n tytäryhtiö. Suomen Malmijalostus Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö, joka kehittää kaivos- ja akkutoimialaa Suomessa. Vuosina 2015–2018 se toimi nimellä Terrafame Group Oy, jolloin se keskittyi Terrafame Oy:n emoyhtiön tehtäviin.

Lisää aiheesta