Paikallisuutiset

Kuinka käy vuodeosaston? – Savukoski perumassa päätöstä, vaikka Pelkosenniemen vuodeosastolla on aloitettu alasajo

Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän vuodeosaston on tarkoitus lopettaa toimintansa kesän päätteeksi. Savukosken kunnanhallitus esittää nyt kuitenkin kunnanvaltuustolle, että se peruisi vuodeosaston lakkauttamispäätöksen.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän (PelSavu) vuodeosaston kohtalo ei olekaan vielä selvä. Savukosken kunnanhallitus on päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto peruisi vuodeosaston lakkauttamispäätöksen. Valtuusto kokoustaa maanantaina 29.8.2022.

Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustot ovat päättäneet lakkauttamisesta PelSavun talousarvion hyväksymisen yhteydessä viime vuodenvaihteessa. Tilalle ollaan perustamassa kotisairaalaa, jonka idea on tarjota kotona sairaalatasoista hoitoa vaihtoehtona osastohoidolle. Vuodeosaston oli tarkoitus lopettaa kesätauolle siirryttäessä ja kotisairaalan käynnistyä elokuun alussa. Koti-Lapin tietojen mukaan vuodeosaston alasajo on vauhdissa ja kotisairaalaan on tarkoitus siirtyä vaiheittain syyskuun alkupuolella.

Asian valmistelussa perusteluna lakkauttamiselle on ollut vuodeosaston potilasmäärän vähentyminen, palveluiden saatavuuden säilyttäminen ja säästötarpeet. Taustalla vaikuttaa myös uuteen hyvinvointialueeseen siirtyminen: kuntayhtymä on katsonut varmistavansa jonkinlaisen palvelutason kotisairaalan avulla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jos vuodeosaston toiminta loppuu, lähin vuodeosasto sijaitsisi sen jälkeen Sodankylän Sopukassa, noin 60 kilometrin päässä nykyisestä vuodeosastosta. Lakkauttamispäätöstä on vastustettu muun muassa Pelkosenniemellä keräämällä laaja adressi kuntalaisilta ja . Lakkauttamisesta on jätetty Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukset molemmissa kunnissa. Valituksissa kritiikki on kohdistettu valmisteluun, puutteellisiin taloudellisiin laskelmiin ja todellisen potilasmäärän sivuuttamiseen.

Lue myös:

Vuodeosasto: Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymä päätti kotisairaalasta tasaäänin

Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustot päättivät vuodeosaston lakkauttamisesta

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

"Kotisairaala korvaa osin vuodeosaston" – Pelkosenniemellä keskusteltiin vuodeosaston kohtalosta

Hallitukselta ei täytäntöönpanoa

Savukosken kunnanvaltuusto on päättänyt 15.12.2021 vuodeosaston lakkauttamisesta ja kotisairaalan perustamisesta ääniin 7-5. Savukosken kunnanhallitus taas on 7.2.2022 päättänyt, että valtuuston päätöstä ei panna täytäntöön, koska siitä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus esittääkin nyt valtuustolle, ettei se laita kunnanvaltuuston kokouksen 15.12.2021 päätöstä täytäntöön, koska siitä on valitettu.

Kuntalain mukaan täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi. Kunnanhallituksen mukaan päätöksen täytäntöönpano aiheuttaisi sen, että vuodeosasto lakkautettaisiin. Lakkauttaminen jäisi todennäköisesti pysyväksi hallinto-oikeuden ratkaisusta huolimatta, koska kuntayhtymän toiminta lakkaa vuoden vaihteessa ja kaikki sen toiminnat siirtyvät hyvinvointialueen hoidettavaksi siinä muodossa kuin ne ovat 31.12.2022.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

"Eli jos vuodeosasto ei ole toiminnassa 31.12.2022, niin hyvinvointialue ei tulisi sitä uudelleen käynnistämään", kunnanvaltuuston esityslistalla arvioidaan .

Valitus jäisi tässä tapauksessa siis hyödyttömäksi. Kunnanhallitus vetoaa myös kuntalakiin, jossa todetaan, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on tällöin myös viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Vajaita tietoja?

Savukosken kunnanhallituksen mukaan hallitukselle ja kunnanvaltuustolle on annettu käyttöön vajaat tiedot vuodeosaston lopettamisen taloudellisista vaikutuksista. Laskelmista puuttuvat kotisairaalan menot, eivätkä niissä näy myöskään Sodankylän Sopukan menot. Muualta tulevien asiakkaiden tulot puuttuvat laskemista kokonaan.

Tilanne on kunnanhallituksen mukaan myös muuttunut vuoden kuluessa. Pelkosenniemellä ei ole vuodeosastolla ollut kuin noin 1–3 pelkosenniemeläistä tai savukoskelaista asiakasta. Kotisairaala ei voisi toimia näin vähäisillä asiakkailla. Osa heistä olisi pitänyt sijoittaa Sopukkaan.

Savukosken kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se peruu 15.12.2021 tehdyn päätöksen kotisairaalasta ja päättää, että vuodeosasto toimii normaalisti valmistautuen hyvinvointialueeseen siirtymiseen ja on myös valmiina ottamaan omien asiakkaiden lisäksi muualta tulevia asiakkaita.

Lue myös:

Kemijärven hyvinvointikeskus Lapponian tilanne on vaikea – kolme kriisiä koettelee ja vuodeosasto on ollut ylikuormitettuna

Pelkosenniemelle löydettiin lääkäri. Vuodeosaston kyltti kuvattuna Pelkosenniemen terveyskeskuksella.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä