Paikallisuutiset

Latitude 66 Cobalt etsii Sallasta muun muassa kobolttia – Tukes laittoi luvat kuulutukseen

Luvat oikeuttavat malminetsintään. Kuulutusvaiheessa paikalliset voivat sanoa mielipiteensä.

Malminetsinnän lupaviranomaisena toimiva Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kuuluttanut neljä Latitude 66 Cobalt Oy:n Sallassa sijaitsevaa malminetsintälupahakemusta.

Kalliolampi, Niemelä, Pattasoja 2 ja Salla eteläinen -nimiset lupahakemusalueet sijaitsevat Sallan kunnan eteläosassa.

Yritys etsii alueilta kobolttia, kuparia ja kultaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Alueet kuuluvat laajempaan Kuusamon liuskevyöhykkeeksi kutsuttuun geologiseen vyöhykkeeseen. Geologian tutkimuskeskus GTK on määritellyt Kuusamon liuskevyöhykkeen yhdeksi Suomen kallioperän kobolttipotentiaalin kannalta keskeiseksi alueeksi.

– Alueilla on tähän mennessä kerätty maaperänäytteitä ja tehty geologista peruskartoitusta. Samalla on käyty läpi aluetta koskevaa historiallista tutkimustietoa. Tulosten pohjalta osaa lupahakemusalueista on pienennetty ja rajattu uudelleen, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo tiedotteessa.

Latitude 66 Cobalt hakee malminetsintälupia alueille neljäksi vuodeksi. Kyseisenä aikana yhtiö jatkaa alueella näytteenottoa ja tekee kallioperän ominaisuuksia koskevia mittauksia sekä ilmasta että maan pinnalta.

Geologisesti kiinnostavimmilla alueilla yhtiö aikoo kerätä pohjamoreeninäytteitä ja tulosten niin perustellessa toteuttaa myös kallioperäkairauksia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Malminetsintä on luonteeltaan poissulkevaa tutkimusta, eli tutkimusten edetessä tutkittavat alueet pienenevät. Tutkittavan alueen rajausta tarkastellaan vuosittain ja poikkeuksetta tutkimusalueet pienenevät jo ensimmäisen neljän vuoden tutkimusjakson aikana, Lähde kertoo.

Mainittujen lupahakemusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 3 649 hehtaaria. Maanomistajatahoja alueilla on yhteensä 175. Jokainen alueen maanomistaja saa osana kuulutusvaihetta kirjeen Tukesilta.

Lue myös:

Pyhä-Luoston kansallispuiston ympärille kaivosvarauksia: taustalla hiljattain perustettuja yhtiöitä

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Latitude 66 Cobalt hakee malminetsintälupia Itä-Lappiin – "Aina kun kairakone tuodaan jollekin alueelle, niin järjestetään yleisötilaisuuksia"

Sokli avasi ovensa vierailijoille – puoli vuosisataa kestänyt kaivoksen selvitystyö on yhä käynnissä

Luvassa tapaamisia

Latitude 66 Cobalt lähettää alueiden maanomistajille kirjeen, jossa kerrotaan malminetsintätyöstä. Yhtiö järjestää myös tapaamisia tai verkkokeskusteluja maanomistajien kanssa. Kesäkuussa 2022 yhtiö postitti eteläisen Sallan kotitalouksiin ja yrityksiin kuulutusprosessia ja malminetsintää käsittelevän julkaisun.

Lähteen mukaan kuulutusvaihe on tärkeä osa maanomistajien ja muiden paikallisyhteisöjen kanssa käytävässä keskustelussa.

– Toivomme, että sekä maanomistajat että muut alueen asukkaat ovat meihin yhteydessä kaikissa askarruttavissa asioissa. Meille on tärkeää, että maanomistajat, alueen asukkaat, yritykset ja muut toimijat pääsevät esittämään kysymyksensä meille suoraan, Lähde muistuttaa.

Kuulutusprosessin yhteydessä alueen maanomistajilla, asukkailla sekä muilla toimijoilla on mahdollisuus lausua näkemyksensä lupahakemuksista. Tukes kysyy mielipiteet myös kunnalta, ELY-keskukselta ja paliskunnilta.

Malminetsintää voi tehdä luvan kanssa myös käsittelyaikana

Malminetsinnästä maksetaan maanomistajille vuotuinen malminetsintäkorvaus, joka on ensimmäisen neljän vuoden aikana 20 euroa hehtaarilta vuodessa kiinteistön malminetsintälupa-alueen sisällä olevan pinta-alan osalta.

Nyt kuulutettavilla alueilla vuotuinen malminetsintäkorvaus olisi yhtiön mukaan lähes 73 000 euroa siinä vaiheessa, kun malminetsintäluvat saavat lainvoiman. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun Tukes on luvat myöntänyt ja mahdolliset valitukset on käsitelty.

Malminetsintäyhtiöt voivat tehdä malminetsintää myös maanomistajan antamalla luvalla lupien käsittelyaikana. On mahdollista, että Latitude 66 Cobalt lähestyy osaa alueen maanomistajia lupapyynnöillä liittyen joko alueella liikkumiseen ajoneuvoilla tai tutkimustyön tekemiseen.

– Maksamme malminetsintäkorvauksen myös silloin, kun tutkimustyötä tehdään maanomistajan luvalla, Lähde sanoo.

Tukes kuulutti vuoden 2022 aikana 16 yhtiön malminetsintälupahakemusta Kuusamossa ja Posiolla.

Uudet malminetsintäalueet sijoittuvat eteläiseen Sallaan.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä