Paikallisuutiset

Latitude 66 Cobaltilla varauksia Kemijärvelle ja Pelkosenniemelle – aikoo jättää suojaetäisyydet Suomuun ja Pyhään

Latitude 66 Cobalt arvelee löytävänsä alueelta kobolttia, kultaa ja kuparia.

Teknologiamineraalien malminetsintää ja kobolttikaivosten kehitystyötä tekevä Latitude 66 Cobalt Oy on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille kaksi varausilmoitusta. Toinen alueista sijaitsee Kemijärvellä, toinen sekä Kemijärvellä että Pelkosenniemellä.

Kemijärvi kaakkoinen -niminen varausalue sijaitsee lähellä Sallan ja Posion kuntien rajaa. Aluetta halkoo Jumiskojoki.

Yhtiö kertoo, että sen käytännön mukaisesti varausalue on rajattu siten, ettei se ulotu kymmentä kilometriä lähemmäksi Suomutunturin huippua. Varausalueen koko on 47,75 neliökilometriä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kemijärvi pohjoinen -niminen varausalue muodostuu kolmesta alueesta. Kaksi alueista sijaitsee Kemijärvellä ja yksi sekä Kemijärven että Pelkosenniemen alueella. Alueet sijaitsevat Oinaan, Tapionniemen ja Javaruksen kylien läheisyydessä sekä Kemijärven ja Pelkosenniemen raja-alueella.

Kemijärvi pohjoinen -varausalueen yhteenlaskettu koko on 152,53 neliökilometriä: 136,67 neliökilometriä alueesta sijaitsee Kemijärvellä ja 15,85 neliökilometriä Pelkosenniemellä.

Kylät sekä niiden läheisyydessä olevien vesistöjen ranta-alueet on rajattu varausalueen ulkopuolelle. Tämäkin alue on yhtiön mukaan rajattu siten, ettei se ulotu kymmentä kilometriä lähemmäksi Pyhätunturin huippua.

Yhtiö hakee alueille kahden vuoden varausaikaa. Varausaikana muilla alan toimijoilla ei ole mahdollisuutta tehdä malminetsintälupahakemuksia kyseiselle alueelle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Latitude 66 Cobaltin mielenkiinto kohdistuu esimerkiksi uusiutuvan energian varastoinnissa tarvittaviin mineraaleihin. Alueilla otaksutaan esiintyvän kobolttia, kultaa ja kuparia. Varausaikana tehtävä geologinen työ on tarkoitus olla pääasiassa arkistotyötä, jossa käydään tarkoin läpi alueen tähänastinen tutkimushistoria.

– Tässä yhteydessä vertaamme alueen geologisia ominaisuuksia siihen mitä olemme oppineet kobolttiesiintymien sijoittumisesta muualla Kuusamon liuskevyöhykkeen alueella, yhtiön vastuullisuuden ja viestinnän parissa työskentelevä Jussi Lähde kertoo yhtiön tiedotteessa.

Yhtiön geologitiimit liikkuvat alueella pääasiassa kesäaikaan. Maastotutkimukset sisältävät aiempien geologisten karttamerkintöjen tarkentamista ja varmistamista sekä kevyttä näytteenottoa kalliopaljastumista ja lohkareista.

– Työ tehdään jalkaisin ja jokamiehenoikeuden sallimissa rajoissa, Lähde kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mahdollisesta maaperänäytteiden keruusta ilmoitetaan alueen maanomistajille etukäteen kirjeellä. Noin 200 gramman painoiset maaperänäytteet kerätään lapiolla 20 senttimetrin syvyydestä. Näytteitä ei kerätä yhtioön mukaan pihapiireistä eikä viljellyiltä alueilta.

Lue myös:

Latitude 66 Cobalt etsii Sallasta muun muassa kobolttia – Tukes laittoi luvat kuulutukseen

Malminetsintälupahakemus Savukosken Tulppioon

Sompion Luonnon­ystävät palkittiin SLL:n vuoden yhdistyksenä

Yhtiöillä on kilpailutilanne

Malminetsintäyhtiöiden välinen kilpailutilanne hankaloittaa Latitude 66 Cobaltin arvion mukaan varausalueiden suunnittelua. Kuusamon liuskevyöhyke on yksi niistä geologisista alueista, joista malminetsintäyhtiöt ovat kiinnostuneita alueen mineraalipotentiaalin takia. Varausilmoitus onkin aina alueen asukkaille, yrityksille, maanomistajille ja kuntapäättäjille yllätys.

– Tämä johtuu siitä, etteivät malminetsintäyhtiöt voi keskinäisen kilpailutilanteensa takia käydä avoimesti keskusteluja alueista ja niiden rajauksista ennen varausilmoituksen jättämistä, Lähde kertoo.

Lähteen mukaan varausaikana alueen maanomistajien ja muiden käyttäjien kanssa käydyt keskustelut vaikuttavat osaltaan alueelle mahdollisesti myöhemmin tehtävien malminetsintälupahakemusten rajauksiin.

Aikaisempia hakemuksia Kemijärvellä ja Sallassa

Latitude 66 Cobaltilla on Kemijärvellä aikaisempia malminetsintälupahakemuksia 35 neliökilometrin alueilla. Yhtiöllä ei ole Pelkosenniemellä aiempia voimassa olevia varausalueita tai malminetsintälupahakemuksia.

– Malminetsinnän lupaviranomainen Tukes on kertonut, että varausilmoitusten käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut. Voi ilmeisesti kulua kuukaudenkin verran aikaa ennen kuin nyt tehdyt varaukset ilmestyvät Tukesin ylläpitämään karttapalveluun, Lähde kertoo.

Tukes kuulutti tammikuussa neljä Latitude 66 Cobalt Oy:n Sallassa sijaitsevaa malminetsintälupahakemusta. Sallan lupahakemusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 3 649 hehtaaria.

Kuvassa oranssilla merkittynä yrityksen uudet varausalueet. Yhtiö kertoo jättävänsä varausalueisiin 10 kilometrin suojaetäisyydet Suomutunturin ja Pyhätunturin huippuihin.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä