Paikallisuutiset

Luonnonperintösäätiö haluaa suojella metsää Sallan matkailun kanssa

Matkailijat ostavat luontohyvityskampanjassa suojeltavaksi 33 hehtaarin metsäpalstan Oulankajoen yläjuoksulta.

Luonnonperintösäätiö ja Sallan matkailu ovat ryhtyneet yhteistyöhön sallalaisen metsäpalstan suojelemiseksi. Luontohyvityskampanjassa lahjoittajat voivat ostaa ja suojella reilun kolmenkymmenen hehtaarin metsäalueen Sallan Oulankajoen yläjuoksulta.

Kohde on luontotyypeiltään monipuolinen luontoalue Sallan Oulankajoen yläjuoksulta Kalliokosken seudulta. Joen molemmin puolin sijaitsevalla 33 hehtaarin alueella on vanhaa, yli 160-vuotiasta havumetsää, varttuvaa 90-vuotiasta mänty- ja sekametsää, ennallistettavaa rämettä, avosuota, niittynä hoidettavaa entistä suopeltoa sekä tulvametsää ja korpea.

Lahjoituksen voi kohdentaa valitsemaansa elinympäristöön. Luonnonperintösäätiön kampanjasivuilta lahjoittaja voi seurata, minkä verran kuhunkin luontotyyppiin on lahjoitettu ja missä kohtaa projektia ollaan menossa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Sallan matkailu on jo pitkään etsinyt tapaa, jolla matkailijat, yritykset ja kaikki halukkaat voisivat osallistua paikallisen monimuotoisen luonnon suojeluun. Olemme innoissamme käynnistämässä tätä kampanjaa yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa, kertoo Sallan matkailupäällikkö Paula Aspholm tiedotteessa.

Tavoitteena kerätä ostosumma

Luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Ari-Pekka Auvisen mukaan on tärkeää, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi tehtävät toimet tukevat toisiaan. Hän toteaa, että metsäalueen suojelu lisää pysyvästi sekä elinympäristöihin sitoutuneen hiilen määrää että alueella elävien kuukkeleiden, metsojen ja muiden alueen alkuperäisten metsälajien elintilaa.

Kampanjan tavoitteena on saada kerättyä metsän ostosumma sekä rahoittaa metsän ennallistamis- ja hoitokuluja. Alueella on muun muassa jonkin verran ojia, jotka on tarkoitus tukkia. Matkailijoiden osallistamista ennallistamistalkoisiin aiotaan selvittää.

Luontohyvitysmetsän myyjätahon kanssa on tehty esisopimus alueen ostamisesta. Metsän myyvät suojelutarkoitukseen kolme sallalaissyntyistä sisarusta, jotka eivät halua nimiään julkisuuteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

He ovat säästäneet alueen avohakkuilta, ja he ovat myös rauhoittaneet sen metsästykseltä.

– Haluamme tämän luontoalueen palautuvan siihen tilaan, jossa se oli ennen sodan jälkeistä jälleenrakennusaikaa. Tämä on kunnianosoituksena vanhemmille siellä tehdystä työstä ja varsinkin äidille, joka oli luontoihminen ja jonka perintömaita tämä on. Koti korvessa ja sen luontoympäristö ovat olleet kantava voima elämässä. Sinne on aina hyvä palata, toteaa Mirja , yksi sisaruksista.

Voit seurata kampanjaa ja sen etenemistä Luonnonperintösäätiön verkkosivuilta.

Matkailijat voivat osallistua sallalaisen metsän suojeluun.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä