Paikallisuutiset

Tavoitteena on tuottaa ohjeita ja suosituksia, joissa hankkeessa mukana olevien lajien elinympäristövaatimuksista voidaan ottaa entistä paremmin huomioon sijoitettaessa tuulivoimaloita.

Luonnonvarakeskus tutkii eläinten esiintymistä tuulivoima-alueiden ympäristöissä – tuulivoiman vaikutukset voivat olla hyviä tai huonoja

Hankkeessa selvitetään tuulivoiman vaikutuksia suteen, metsäpeuraan ja maakotkaan. Uutta on myös tuulivoiman vaikutusten selvittäminen porojen laiduntamiseen ja liikkumiseen sekä poronhoitotöihin tuulipuistojen ympäristössä.

Tuulivoimaloiden rakentamisella ja tuulivoimatuotannolla voi olla sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia luonnonvaraisiin eläinlajeihin.

Tuulivoimala-alueet voivat vähentää joidenkin lajien elinympäristöjen määrää ja lisääntymismahdollisuuksia, kasvattaa kuolleisuutta törmäysten vuoksi tai toimia karkotteena.

Toiset lajit voivat puolestaan hyötyä tuulivoimatuotannon aiheuttamasta elinympäristön muutoksesta esimerkiksi siten, että ravinnon saatavuus lisääntyy tai riski joutua saaliiksi vähenee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Muualla tehdyissä tutkimuksissa vaikutusten on havaittu riippuvan muun muassa metsien ja muiden elinympäristötyyppien vaihtelusta, maaston korkeuseroista ja ihmistoiminnasta. Siksi maastotöitä tehdään eri puolilla Suomea, jotta saadaan selville erilaisten elinympäristöjen merkitys tuulivoiman mahdollisiin vaikutuksiin, kertoo hankkeen koordinaattorina toimiva erikoistutkija Ari Nikula Lukesta.

Lisää aiheesta

Tietoa kerätään GPS-paikantimilla

Tietoa kerätään eläimiin kiinnitettävillä GPS-paikantimilla. Eläinten merkinnöissä kiinnitetään erityistä huomiota eläinten hyvinvointiin työn kaikissa vaiheissa. Eläinten pyynnin ja merkinnän tekevät siihen koulutetut henkilöt. Paikanninlaitteet on suunniteltu kullekin lajille sopiviksi sekä muodoltaan että painoltaan.

Kotkaa lukuun ottamatta aiempia tutkimuksia tuulivoiman vaikutuksista näihin lajeihin ei ole tehty Suomessa.

Vuoden alussa alkanut viisivuotinen hanke, Metsäeläinten esiintyminen ja elinympäristöjen käyttö tuulivoimaloiden lähialueilla, Windlife, päättyy vuonna 2027. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Luke ja 14 tuulivoimayhtiötä yhdessä.

Kotkaa lukuun ottamatta aiempia tutkimuksia tuulivoiman vaikutuksista näihin lajeihin ei ole tehty Suomessa.

Lisää aiheesta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä