Paikallisuutiset

Metsien inventointi käynnistyy Itä-Lapissa – aineistoa kuvataan lentokoneesta

Suomen Metsäkeskus aloittaa uuden metsien inventointihankkeen Kemijärvellä, Sallassa ja Pelkosennimellä. Hanke käsittää yhteensä 192 000 hehtaaria, josta yksityismaiden osuus on 94 prosenttia. Metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tiedot on saatavilla Metsään.fi-palvelusta.

Uusista tiedoista näkyy metsikkökuvioittain muiden muassa puuston tilavuus ja pituus sekä ehdotetut hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteet.

Tietojen tuottamiseksi tehdään maastossa kesäkuusta lokakuun loppuun myös koealamittauksia, joissa mitataan puiden läpimitta ja pituus puulajeittain sekä arvioidaan kasvupaikan ominaisuudet. Osa mittauksista tehdään puukarttakoealamittauksina, missä koealan jokainen puu paikannetaan. Hankealueella mitataan noin 900 koealaa, mikä ei vahingoita puustoa tai maaperää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Metsävaratiedon inventoinneissa tarvittavan laserkeilaus- ja ilmakuva-aineiston hankinta tehdään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen kanssa. Laserkeilauksessa saadaan tarkka kolmiulotteinen tieto maanpinnasta ja kasvillisuudesta. Laserkeilaus tehdään lentokoneesta noin kahden kilometrin korkeudesta, ja siitä ei ole vaaraa ihmiselle. Ilmakuvaus tehdään lentokoneella noin kuuden kilometrin korkeudesta.

– Vuonna 2020 alkanut metsävaratietojen inventointikierros toteutetaan kymmenkertaisella laserin pistetiheydellä aikaisempaan verrattuna. Kahdelta vuodelta kertyneiden kokemusten perusteella voidaan todeta, että tuotettujen metsävaratietojen tarkkuus on parantunut aikaisempaan verrattuna, toteaa metsätietopäällikkö Anssi Juujärvi Suomen metsäkeskuksesta.

Kuvituskuva