Paikallisuutiset

Ministeriössä vakava huoli paikallislehtien tulevaisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriön Harvaan asutun maaseudun verkosto, HAMA on huolestunut Postin jakeluhintojen korotuksen vaikutuksista harvaan asutulla maaseudulla jaettavien lehtien tulevaisuuteen.

Samoin HAMA on huolissaan saariston yhteysalusliikenteen supistamisen vaikutuksesta saariston vapa-ajan asutukseen.

Verkosto vaatii, että Postin vuodelle 2021 aikomat jakeluhintojen korotukset jäädytetään kunnes omistajaohjauksen työryhmän, Olli Kosken esitykset ja toimenpiteet uudeksi Postilaiksi ja paikallisten sanomalehtien haja-asutusaluetuki saa lainvoiman 1.1.2022. Toimenpiteellä ministeriöille, Postille ja sanomalehtitoimijoille annetaan työrauha prosessin ajaksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vaatimuksen on allekirjoittanut verkoston asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä Tarja Lukkarila

Verkosto on osa Maa- ja metsätalousministeriön Maaseutupoliittista neuvostoa Neuvosto toimii suoraan valtioneuvoston tukena. Neuvostoa johtaa maaseutupolitiikasta vastaava maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Mika Lintilä

Edelleen HAMA vaatii, että

Postin jakelussa olevien sanomalehtien tilanne on HAMA:n mukaan Suomessa kriittisessä tilanteessa Postin jakeluhinnat ja niihin kohdistuneet korotukset vuosina 2015–2021 ovat suurin ja merkittävin kustannustekijä lehdillä, korotukset ovat olleet jopa yli 50 % tällä aikavälillä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vuodelle 2021 Posti on ilmoittanut poistavansa ns. toistuvuusalennuksen (-17 %) kaikilta paikallisilta lehdiltä, joiden jakelumäärä on alle 5 000 lehteä. Tämä tuo yhteensä jopa 25-30 % korotukset jakeluhintoihin näille paikallisille lehdille. Tähän ryhmään kuuluu merkittävä osa Suomessa ilmestyvistä pienistä lehdistä. Myös Postin ns. tekniset A,B,C aluekorotukset vaikuttavat hintojen nousuun. HAMA toteaa raportissaan, että lehtien taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaa keskeisesti mainostulot. Nämä ovat uhattuina, mikäli keskeisen ilmoituspäivän eli keskiviikon jakelu lopetetaan.

Myös Postin oma Postinen on vienyt monelta lehdeltä merkittävästi ilmoitustuloja. Nostamalla Postisen hintaa esim. viisi prosenttia siitä saatavat lisätulot kattaisivat moninkertaisesti Postin kirjepostin vähenemisestä aiheutuneet menetyksen sekä Posti voisi alentaa sanomalehtien jakeluhintoja kestävälle tasolle.

"Jakelukustannusten nousu johtaa pienten lehtien lakkauttamiseen. Tällä on erityisesti merkitystä harvaan asutuilla alueilla. Näillä alueilla nopeat tietoverkot eivät kaikkien saavutettavissa, väestö on iäkästä, kaikilla ei ole tietokonetta eikä osaamista niiden käyttöön."

"Printtilehti on monelle ainoa kanava saada tietoa oman kunnan alueen tilanteesta. Myös vapaa-ajan asukkaat saavat tietoa paikallisista tapahtumista paikallislehtien kautta. Paikallislehdet ovat olleet merkittävä tiedotuskanava koronakriisin hoidossa."

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

"Paikalliset lehdet ovat

Saariston yhteysalusliikenteessä vaaditaan Saaristolain tarkennusta siten, että se ottaa huomioon myös monipaikkaisuuden ja vapaa-ajan asutuksen. HAMA huomauttaa, että yhteysalusliikenne turvaa monipaikkaista asumista ja työskentelyä Saaristossa sekä matkailua.

Samoin vasta valmistuneessa valtakunnallisessa saaristo-ohjelmassa nostetaan esille vapaa-ajan asukkaiden merkitys saariston elinvoimaisuuden säilyttäjänä ja kehittäjänä. Yhteysalusliikenne edistää myös saaristoon suuntautuvaa matkailua, joka tuo työtä ja hyvinvointia alueelle. Saaristoliikenteen kannanotto koskee monipaikkaisuuden, matkailun ja vapaa-ajanasumisen merkityksen osalta periaatteellisesti myös Lapin maaseutualueita, mutta laajemminkin.

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä vetää maa- ja metsätalousministeriön työryhmää, joka vaatii paikallislehtien jakeluhintojen jäädytämistä ennen vuodenvaihdetta, kunnes Posti Oy:n omistajaohjauksen työryhmän, Olli Kosken esitykset ja toimenpiteet uudeksi Postilaiksi ja paikallisten sanomalehtien haja-asutusaluetuki saa lainvoiman 1.1.2022.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä