Paikallisuutiset

Sallan lumilinnalle puhtaat paperit

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Tukesin turvallisustarkastuksessa Sallan lumilinna SnowLounge Salla sai moittettoman raportin niinkuin muutkin tarkastetut kohteet.

Tukes toteutti talvikaudella 2019-2020 lumirakentamisen valvontaprojektin, jossa tarkastettiin viisi matkailukäytössä olevaa lumi- ja jäärakennusta Lapin maakunnan alueella. Turvallisuuspuutteita ei löytynyt.

Tukesin tarkastamat lumirakennukset olivat Kemin lumilinna, SnowLounge Sallassa, Arctic SnowHotel Rovaniemellä, Lapland Safaris Saariselän linna Inarissa sekä Snow Village Kittilän Lainiolla. Tarkastukset tehtiin kuluttajaturvallisuuslakiin perustuen. Kaikissa kohteissa oli laadittuna kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä turvallisuusasiakirja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Valitut kohteet olivat yli 250 cm korkeita lumirakennuksia tai niissä oli lumesta tehtyjä umpinaisia rakenteita, joihin voi kulkea. Kaikki lumirakennukset olivat paikallisten rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten käyttöön hyväksymiä ja niihin oli myönnetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa. Kaikissa rakennuksissa oli baari-, ravintola- ja oleskelutiloja, joissa oli muun muassa lumi- ja jäätaidetta sekä erilaisia aktiviteettipaikkoja. Neljässä rakennuksessa oli myös majoitustiloja ja kahdessa saunoja.

Rakennukset tehdään vuosittain muottien avulla tykkilumesta. Raskasta tykkilunta käyttämällä varmistetaan rakenteen tarvittava kestävyys koko sen elinkaaren ajan. Rakennustapa vaihteli kohteittain hieman, mutta kaikki noudattivat alan yleisiä rakentamiskäytänteitä.

Rakennuksissa oli myös lumesta ja jäästä tehtyjä koristeita, aktiviteettipaikkoja sekä kalusteita, joiden kuntoa ja toimintaa seurataan säännöllisesti.

– Rakennustavan riskit ja käytön aikaisen valvonnan merkitys ovat toimijoilla hyvin tiedossa ja omavalvonta on systemaattista. Omavalvonnassa seurataan esimerkiksi rakenteiden muotoa, mahdollisia muutoksia rakenteissa sekä torjutaan liukkautta. Valvontaprojektin aikana ei käynyt ilmi seikkoja, joiden takia olisi tarvinnut ryhtyä erityisiin viranomaistoimiin tai -menettelyihin, kertoo Tukesin ylitarkastaja Jaakko Leinonen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Lappilainen lumirakentaminen on saanut paljon näkyvyyttä myös kansainvälisesti ja normaaliaikana rakennuksissa käy suuri määrä ulkomaisia vierailijoita. Turvallisuuspuutteet olisivat suuri maineriski tällaiselle toiminnalle, minkä vuoksi turvallisuusasioihin kiinnitetäänkin todella paljon huomiota, Leinonen sanoo.

SnowLounge Sallan upeita veistoksia. Myös veistosten ja kalusteiden kunnosta ja turvallisuudesta lumilinnoissa huolehditaan. Raskasta tykkilunta käyttämällä varmistetaan linnojen rakenteen kestävyys koko sen elinkaaren ajan
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä