Paikallisuutiset

Savukosken tavoitteena pitää asukasmäärä yli tuhannen – kunta jätti Soklin kaivoshankkeen pois strategiasta

Savukoski korostaa tulevaisuuden suunnittelussa luonnonvarakulttuuria. Soklin kaivoshanketta ei mainita.

Savukosken kunta nojaa uudessa, vuoden alusta voimaan tulleessa kuntastrategiassa entistä enemmän luonnontuotealaan, poro- ja maatalouteen sekä luontomatkailuun. Soklia ja muuta kaivostoimintaa ei mainita lainkaan uudessa asiakirjassa, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan.

Strategian päämääriksi valittiin kestävyys, saulaisuus ja elävä kunta. Näitä tavoitteita kohti ohjaavat arvot ovat luonnonvarakulttuuri, kiireettömyys ja yhteisöllisyys.

Jouni Halonen (kesk.) esitti kuntastrategiaan lisättäviksi tuulivoimarakentamisen ja kaivostoiminnan, mutta kukaan muista valtuutetuista ei ollut samalla kannalla, ja esitys raukesi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Aiemmassa, vuosina 2019–2021 voimassa olleessa kuntastrategiassa Soklin tarjoamat uudet kehitysnäkymät mainittiin yhtenä kunnan vahvuuksista.

Samalla siinä todettiin, että Soklin kaivoksen avautuminen ei ole toteutunut vuosikymmenten odotuksesta huolimatta, ja kunnan mahdollisuudet vaikuttaa asiaan ovat rajalliset. Soklin fosfaattimalmio löytyi vuonna 1967, ja sitä on tutkittu siitä lähtien.

Myös aiemmassa strategiassa luonnon kestävä hyödyntäminen ja säilyttäminen oli yksi tärkeistä painopisteistä.

Strategia ohjaa kunnan toimintaa, ja asiakirja on voimassa valtuustokauden loppuun eli vuoteen 2025 asti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lue myös:

Savukoski – Silimäni terhän! – Kunnan uusi iskulause on vaikea kääntää yleiskielelle, mutta sopii sujautettavaksi myönteisen asian yhteyteen

Sokli avasi ovensa vierailijoille – puoli vuosisataa kestänyt kaivoksen selvitystyö on yhä käynnissä

Asukasmäärä nousuun

Uuden strategian tavoitteita ovat muun muassa kunnan asukasmäärän kasvattaminen takaisin yli tuhanteen asukkaaseen, josta se on pudonnut niukasti alle. Kunnan vuoteen 2025 asti tehty ennuste on laskeva.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lisäksi tavoitteena on työttömyyden vähentäminen nykyisestä noin 18 prosentista, lukion pitäminen elinvoimaisena, tieliikenteen turvallisuuden ja infran parantaminen sekä lapsiperheiden tukemismahdollisuuksien selvittäminen.

Asiakirjassa on monia tavoitteita, kuten kaikkien asukkaiden viihtyvyys ja kunnan henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen, lähiruoan käyttäminen sekä kulttuuriperinnön vaaliminen ja Lapinkylien oikeuksien vahvistaminen.

Hyvän elämän eväiksi on listattu muun muassa turvallinen asuinympäristö, laadukkaat palvelut, puhdas luonto ja ystävälliset ihmiset. Haasteina pidetään muun muassa vähenevää väestöä, yksinäisyyttä, kapeaa elinkeinorakennetta, kalliita investointeja ja tietoliikenneyhteyksien tasoa.

Kunnan iskulause on Savukoski – Silimäni terhän! Englanninkielinen slogan on The True Wilderness. Strategiassa todetaan, että myös kuntalaisilta saatuja slogan-ehdotuksia käytetään kuntamarkkinoinnissa. Kunta järjesti sloganista kilpailun, mutta valtuusto valitsi sen kuitenkin ehdotusten ulkopuolelta.

Valtuusto hyväksyi myös vuoden alusta voimaan tulleen hallintosäännön. Sosiaalilautakunta lakkautettiin sote-palveluiden siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle, ja tekninen sekä sivistyslautakunta jatkavat kumpikin viidellä jäsenellä. Valtuusto valitsi Savukosken, Kemijärven, Sallan ja Pelkosenniemen yhteiseen ympäristöterveyslautakuntaan valittiin Marja-Liisa Kelloniemi (kesk.) ja hänen varajäsenekseen Marja Anttonen (kok.).

Talousarvio alijäämäinen

Valtuusto hyväksyi kuluvalle vuodelle noin 136 000 euroa alijäämäisen talousarvion. Vuosikate on vajaat 77 000 euroa. Verotuloja kuntaan kertyy arvion mukaan 2,94 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia noin 1,28 miljoonaa. Veroprosentti on 9,11. Kaikkien kuntien veroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä sote-palveluiden siirtyessä maakuntien vastuulle. Kuntalaisten verotus ei muutu, koska valtionverotus kiristyy vastaavasti. Savukosken kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,2, vakituisen asunnon 0,6, muiden asuinrakennusten 1,2 ja voimalaitosrakennusten 2,85.

Kertynyttä ylijäämää on taseessa noin kaksi miljoonaa euroa.

Kunnan ruokahuolto on järjestelty uusiksi sote-uudistuksen takia. Kunta tuottaa sivistystoimen ruoat itse. Savukoski on mukana Pohjois-Lapin Ruoka Oy:ssä, joka tuottaa ateriat muun muassa Sau-kodille.

Kunnan suurimmat investoinnit ovat ensi vuonna koulun pihan rakentaminen 140 000 eurolla, Sau-kodin D-osan rakentamisen suunnittelutyöt ja Miekkakoskenharjun vedenottamon peruskorjauksen suunnittelu.

Rahaa investointeihin on varattu noin 266 000 euroa.

Savukoskipäivillä palkitaan myös Vuoden saulainen. Kuvituskuva kyltistä Savukosken kirkonkylältä.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä