Paikallisuutiset

"Sivistyneiden länsimaiden joukkoja harjoituksiin ja ammuntoihin" – Sallan kunta ja kemijärveläiset valtuutetut vaativat kantatie 82:n korjaamista

Suomen Nato-jäsenyys lisäisi todennäköisesti armeijan liikennettä Rovajärvellä.

Sallan kunta ja kemijärveläiset kaupunginvaltuutetut ovat kyllästyneet valtion vitkasteluun kantatie 82:n eli Salla-Vikajärvi-tien korjaamisessa ja vaativat tien peruskorjaamista.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti Kemijärven kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen, jossa vaaditaan armeijan liikenteen ohjaamista eri reitille.

Aloitteessa todetaan, että Kemijärven tulee käynnistää heti valmistelut Rovajärven alueen, kantatie 82:n ja sivuteiden kehittämiseksi yhdessä Puolustusministeriön, maan hallituksen ja Lapin liiton kanssa. Aloitteen allekirjoitti suurin osa valtuuston jäsenistä yli puoluerajojen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kunnat ovat vaatineet kantatien korjaamista jo monina vuosina aiemminkin, mutta valtion määrärahat ovat olleet vähissä.

"Sivistyneiden länsimaiden joukkoja"

Sekä kemijärveläisten että sallalaisten mielestä Rovajärven kansainvälinen sotaharjoitus- ja ampuma-alue on merkittävä peruste tien kunnostamiselle.

– Suomi on matkalla Naton jäseneksi. Rovajärvelle on arvioitu saapuvan jatkossa kaikkien sivistyneiden länsimaiden joukkoja harjoituksiin ja ammuntoihin, kemijärveläisvaltuutettujen aloitteessa sanotaan.

– Tie on huonossa kunnossa, mutkainen ja kapea. Se on jo nyt liikkujalle vaarallinen ja hidas. On saatava uusi reitti kantatie 82:lle ja armeijan raskas liikenne omille reiteilleen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sallan kunta jyrähti kunnanhallituksen lausunnossa kokouksessaan huhtikuussa Väylävirastolle siitä, että kantatie puuttuu kokonaan valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022–2030, vaikka se on elinkeinoille tärkeä ja tiellä on suuria turvallisuusriskejä.

Väyläverkon investointiohjelma on merkittävä, koska siinä suunnitellaan tulevien vuosien korjaustarpeita ja sitä käytetään muun muassa valtion talousarviota eli rahankäyttöä suunniteltaessa.

Väylävirasto oli pyytänyt kunnalta lausuntoa suunnitelmiaan varten.

Kunta pitää erityisen kiireellisenä korjattavana Kalliosalmen ja Kemijärven väliä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Liikenneturvallisuuden lisäksi elinkeinoelämä, erityisesti matkailu ja tavarakuljetukset hyötyisivät peruskorjauksesta, kunta toteaa.

Suunnitelmat eivät ole tasapuolisia

Sallan kunta toteaa, että Väyläviraston suunnitelmat teiden korjaamiseksi eivät ole tasapuolisia harvaan asuttujen alueiden asukkaille. Näilläkin alueilla on kuitenkin monenlaista toimintaa, ja ihmiset tarvitsevat kaikkialla kunnollisen tiestön esimerkiksi pelastuspalvelun ja ensihoidon kuljetuksiin.

– Lapin maakunnan merkittävistä rata- ja maantien pääväylistä pääosa on jätetty käytännössä kokonaan investointiohjelman ulkopuolelle. Maakunnasta pääosa ja varsinkin Itä-Lappi on investointiohjelman ulkopuolella.

Lisäksi kunta huomauttaa, että rautatie välillä Kemijärvi-Salla-Kelloselkä puuttuu suunnitelmista.

Rautatieliikenteen palauttaminen rataosuudelle tukisi alueen elinkeinoja ja olisi ekologinen. Kunta arvioi, että radan saisi liikennöitävään kuntoon kohtuullisella peruskorjauksella.

Maan hallitus totesi Sallan kansallispuiston perustamislakia valmisteltaessa esityksessään, että yksi kansallispuiston hyvä puoli on julkinen maaliikenne erityisesti junayhteydellä.

Rautatieyhteyden peruskorjaukseen tulee kunnan mukaan sisältää optioina Soklin kaivoksen rata.

Sallassa ja muualla Lapissa oleville alempiasteisille sorateidelle on varattu liian vähän peruskunnostusmäärärahaa. Ne ovat tärkeitä asukkaille ja muun muassa puutavarakuljetuksille.

Kunta huomauttaa, että väyläverkon korjausohjelmaa tulee pystyä päivittämään joustavasti, koska muutoksia elinkeinoelämän tarpeisiin voi syntyä nopeastikin.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon kahdeksanvuotisen investointiohjelman. Se on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne12-suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2023–2030 ohjelma sisältää isoja peruskorjauksia ja pienempiä parantamishankkeet. Osa perusväylänpidon toimenpiteistä ei sisälly investointiohjelmaan.

Lue myös:

Yhdistys: Valtatie 5 on tärkeä huoltovarmuudelle ja turvallisuudelle – rooli kasvaa, jos Saimaan kanava ei ole käytettävissä