Paikallisuutiset

Uudet tuulivoimaluvat tiukassa itäisessä Lapissa – Puolustus­voimat ei puolla uusia hankkeita alueelle

Tilanne voi muuttua, jos jokin yhtiö peruu hankkeensa.

Puolustusvoimat ei aio enää puoltaa uusia tuulivoimahankkeita itäisen Lapin ja sen rajakuntien alueelle Sallaan, Savukoskelle ja Kemijärvelle.

– Olemme antaneet sinne jo niin paljon puoltavia lausuntoja, että ne alueet, joille tuulivoimaa voidaan meidän puolestamme rakentaa, ovat täynnä, insinööri Jussi Karhila Pääesikunnasta sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vain jo meneillään olevat ja luvan saaneet hankkeet voidaan toteuttaa. Tilanne voi muuttua, jos jokin luvan saanut yhtiö peruu suunnitelmansa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Karhila kertoo, että vuoden 2011 jälkeen tuulivoimayhtiöt ovat pyytäneet Sallan ja Kemijärven alueelle lausunnon yhteensä 28 tuulipuistohankkeesta, ja Puolustusvoimat on antanut tähän mennessä puoltavan lausunnon niistä viidelle, joissa on yhteensä 58 tuulivoimalaa. Osassa hankkeista lausuntoprosessi on kesken. Hankkeista Nuolivaaran tuulipuisto on rakenteilla ja Portin alueen tuulipuiston rakentaminen alkaa ensi vuonna.

Muut kolme hanketta eivät ole julkisia. Puolustusvoimat ei kerro niistä, koska ne ovat yhtiöiden yrityssalaisuuksia.

Teknologian tutkimuskeskus VTT oy tutkii Savukosken Laukuvaaran vajaan 30 tuulivoimalan ja Pelkosenniemen Matalaisen 18 tuulivoimalan suunnitelmien vaikutukset, ja Puolustusvoimat päättää lausunnoistaan laskelmien valmistuttua.

– Olemme antaneet Savukoskelle muutamia puoltavia lausuntoja ja uusia voidaan antaa vain, jos jokin yhtiö peruu hankkeensa, Karhila kertoo. Pelkosenniemelle tuulivoimayhtiöt eivät ole Matalaisen lisäksi pyytäneet Puolustusvoimilta lausuntoja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tuulipuistot vaativat puolustusvoimien hyväksynnän, koska tuulivoimalat voivat häiritä ilmavalvontatutkien ja muiden sensorien toimintaa esimerkiksi aiheuttamalla katvealueita.

– Kuten Kaakkois-Suomi, myös Savukoski, Salla ja Kemijärvi ovat tuulivoimalle Puolustusvoimien kannalta hankalaa aluetta, koska itänaapurilla on rajan takana paljon toimintaa, Karhila sanoo.

Itä-Lappi kiinnostaa

Itäinen ja koillinen Lappi sekä muu Pohjois-Suomi kiinnostaa tuulivoimayhtiöitä, koska Pohjanmaan tuulivoimalle suotuisat alueet alkavat olla täynnä ja koska myös pohjoisessa on tuulisia alueita. Useat tuulivoimayhtiöt ovat ottaneet alkuvuodesta yhteyttä Kemijärven kaupunkiin, ja myös Sallaan on suunnitteilla useita tuulipuistoja.

Puolustusvoimien Itä-Lappia koskeva tuulipuistolinjaus tuli esille viime viikolla Sallan yhteismetsän yleisessä kokouksessa, jossa St1:n oli tarkoitus esitellä Jaurun alueelle suunnittelemaansa tuulipuistoa. Yhtiö ilmoitti luopuvansa hankkeesta, koska Puolustusvoimien lausunto oli kielteinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Puolustusvoimat oli lähettänyt ennen kokousta energiayhtiö St1:lle ilmoituksen, jonka mukaan se ei antaisi puoltavia lausuntoja tuulivoimahankkeille Sallan alueella useamman seuraavan vuoden aikana.

Puolustusvoimat toteaa, että ne hankkeet, joille on annettu puoltava lausunto, voidaan toteuttaa.

Sallan ja Kemijärven rajalle Nuolivaaraan on parhaillaan rakenteilla 17 voimalan tuulipuisto, joka otetaan käyttöön kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kaksi voimalaa sijaitsee Sallan puolella ja 15 Kemijärven puolella.

Portin alueelle Sallaan tulee kahdeksan tuulivoimalaa, joiden rakentaminen alkaa ensi vuonna.

Alue sijaitsee lähellä Kemijärven rajaa.

Puolustusvoimat antoi puoltavan lausunnon Kuusamon Maaningan alueelle suunnitellulle 54 tuulivoimalan puistolle, mutta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi viime huhtikuussa tuulipuiston mahdollistavan kaavoituspäätöksen. Kuusamon kaupunki valitti asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Häiriötä tutkille

Karhila muistuttaa, että vain noin kymmenen prosenttia puolustusvoimien antamista lausunnoista on kielteisiä, ja Itä-Suomeenkin on annettu runsaasti lupia tuulipuistojen rakentamiseen.

– Puolustusvoimat on antanut myönteisen lausunnon yli 1 200 tuulivoimalan rakentamiselle maan rajakuntiin.

Tuulipuistohankkeiden toteutumiselle voi aiheutua ongelmia siitä, että yhtiöt eivät välttämättä ilmoita Puolustusvoimille peruuntuneista hankkeistaan. Näin Puolustusvoimat olettaa alueen olevan jo täynnä, vaikka niin ei todellisuudessa olisikaan.

Karhila toteaa, että puolustusvoimat ottaa kantaa kaikkiin valtakuntaan rakennettaviin yli 50 metriä korkeisiin rakennuksiin niiden suunnitteluvaiheessa, koska ne ovat lentoesteitä ja voivat vaikuttaa tutkien toimintaan.

Myöskään esimerkiksi Helsingin keskustaan rakennettavat tornitalot eivät ole ongelmattomia Puolustusvoimille, mutta tuulipuistoihin verrattuna niissä ja muissa korkeissa rakennuksissa on se ero, että ne ovat liikkumattomia.

Tutkat on tehty havaitsemaan liikettä, ja tuulivoimaloiden pyörivien lapojen vaikutus tutkaan voi aiheuttaa sen, että esimerkiksi lentokone jää havaitsematta.

Lapa heijastaa tutkan lähettämää säteilyä ja aiheuttaa tutkakuvassa häiriöitä eli välähdysvaikutuksia. Voimalat aiheuttavat myös varjostumia, eli tutka ei näe niiden taakse.

Karhila kertoo, että minimietäisyys tutkien ja tuulivoimaloiden välillä on 40 kilometriä, mutta maaston mukaan se voi olla jopa 80 kilometriä. Tutkien paikkoja ei kerrota julkisuuteen.

– Tuulivoimaloista kehitetään koko ajan korkeampia ja tehokkaampia. Korkeimmat voimalat, joista meiltä on pyydetty lausuntoa, ovat jo 400 metrin korkuisia, Karhila kertoo.

Kompensaatio ei käy

Jotkin tuuliyhtiöt ovat esittäneet Puolustusvoimille, että ne voisivat hankkia uuden tutkan omalla kustannuksellaan ja näin korvata Puolustusvoimille tuulivoimaloista aiheutuvan haitan.

Perämerelle on perustettu yksi kompensaatioalue, jossa yhtiöt maksavat kompensaatiomaksun Energiavirastolle, mutta Karhilan mukaan tällainen ei ole Itä-Lapissa mahdollista.

Kompensaatio yhdelle tarkoittaisi sitä, että jo annettu puoltava lausunto voitaisiin joutua perumaan joltain toiselta.

– Kompensaatiolle ei ole tarvetta, sillä puoltavia lausuntoja on annettu alueelle jo niin paljon.

Suomessa on nyt 932 tuulivoimalaa. Puolustusvoimat on antanut myönteisen lausunnon yli 15 000 voimalalle ja kielteisen noin 2800 voimalalle.

Hankkeiden toteutumiseen vaikuttavat monet muutkin seikat kuin Puolustusvoimien puoltava lausunto, kuten kuntien, maanomistajien, poronhoitajien ja muiden tahojen kanta.

Tekstiä muokattu 30.3.2022 kello 10:59 Lisätty artikkeliin tietoa Kuusamon Maaningan hankkeesta ja muutettu otsikosta Itä-Lappi-sana itäiseksi Lapiksi. Artikkeliin on lisätty myös tieto, että yhtiöt eivät välttämättä ilmoita peruuntuneista hankkeista Puolustusvoimille, ja tämä voi vaikuttaa lausuntojen myöntämiseen.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä