Paikallisuutiset

Yhteensä 170 rekkakuormaa ja 80 työntekijää – Nuolivaaran voimalat nousevat jo jauhamaan sähköä Kemijärven ja Sallan rajalle

Tavoite on, että osa tuuli­voimaloista tuottaa sähköä jo syyskuun lopulla. Kemijärven puolella hankealue sijoittuu Kemijärven yhteismetsän maille, ja Sallan puolella maat omistaa Metsähallitus.

Kemijärven kaupungin läpi on kulkenut viime aikoina monia erikoiskuljetuksia, kun suurikokoisia tuulivoimaloiden osia on viety Nuolivaaraan nousevalle tuulipuistoalueelle, ja rekkaliikenne lisääntyy lähiaikoina.

Seutukunnan ensimmäisten tuulivoimaloiden esinostot ovat alkaneet, ja viime viikon loppuun mennessä oli pystyssä alkuosa kuudesta voimalasta.

Samaan aikaan ovat tekeillä sähkönsiirtolinja ja -asema, joiden kautta sähkö siirretään voimaloista verkkoon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Työtahti on ripeä, ja tarkoitus on, että ensimmäisten tuulivoimaloiden lavat pyörivät ja tuottavat sähköä valtakunnanverkkoon jo syyskuussa.

Nuolivaaraan noin 25 kilometriä Kemijärven keskustasta koilliseen rakennetaan 17 voimalaa, joista 15 tulee Kemijärven puolelle ja kaksi Sallan puolelle.

Kukin voimala on teholtaan 5,7 megawattia.

Tuulipuisto maksaa yli sata miljoonaa euroa, ja on Itä-Lapin mittakaavassa merkittävä rakennushanke.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nuolivaaran tuulivoimaloiden runkoputkia kuljetetaan Kemijärven kautta. Kuva otettu viime viikolla Kemijärveltä Sallantieltä sillan päästä levähdyspaikalta. Nostureista ja osista kertyy yhteensä 170 rekkakuormaa. Yli 100 miljoonaa euroa maksavan tuulipuiston rakentaminen työllistää tällä hetkellä noin 80 ihmistä.

Tuulipuisto otetaan käyttöön vaiheittain

Alueella tuotettava sähkö siirretään kantaverkkoon noin 32 kilometrin pituisella voimajohdolla Kellarijängän alueelle rakennettavalle sähköasemalle.

Voimajohto valmistuu keväällä 2023, ja sitä ennen sähkö siirretään väliaikaisella yhteydellä paikalliseen alueverkkoon.

Tuulipuisto halutaan tuottamaan sähköä mahdollisimman pian.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nosturiyritykset tekevät työtä urakkatahdilla myös sen takia, että tuulivoimalatyömaita on tulossa useille paikkakunnille, ja nostureille on kysyntää.

Tuulipuisto otetaan käyttöön vaiheittain, ja kaikkien voimaloiden on määrä olla tuotantovalmiina vuodenvaihteessa.

– Kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan, ja olemme aikataulussa, työmaainsinööri Markus Lehto tuulipuistoa rakennuttavasta wpd Finlandista kertoo.

Työmaan erikoiskuljetukset jatkuvat vielä pitkälle syksyyn. Tähän mennessä kuuden voimalan osia on toimitettu perille.

Nostureista ja osista kertyy yhteensä 170 rekkakuormaa.

Osista pisimpiä ovat siivet, yli 80 metriä, ja painavimpia ovat konehuoneet, joista jokainen painaa noin sata tonnia.

Laajimman tilan maantiellä vaativat turbiinin runkoputket.

Pyyhkäisykorkeus 240 metriä

Nuolivaaran tuulivoimaloiden napa on 160 metrin korkeudessa, ja lavan ylin pyyhkäisykorkeus on 240 metrissä. Rakennustyö vaatii erittäin voimakkaat nosturit.

– Sata tonnia painavan konehuoneen nostamisessa 160 metrin korkeuteen tarvitaan erikoiskalustoa. Nosturit tuodaan ulkomailta, Lehto sanoo.

Nostojen aikana ja muutoinkin työmaalla noudatetaan erittäin tarkkoja turvallisuusohjeita.

– Toivomme, että ulkopuoliset välttävät liikkumista alueella, Lehto painottaa.

Osien nostaminen on tarkkaa työtä, ja aikatauluun on laskettu tuulesta johtuvia keskeytyspäiviä.

Kemijärven puolella hankealue sijoittuu Kemijärven yhteismetsän maille, ja Sallan puolella maat omistaa Metsähallitus. Rakennushanke on vaatinut pitkän ajan; wpd Finland Oy aloitti tuulipuiston esisuunnittelun alkuvuonna 2013. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely valmistui helmikuussa 2018 ja osayleiskaavat astuivat voimaan vuonna 2020.

Kemijärven puolella olevien voimaloiden rakennusluvat astuivat voimaan loppusyksyllä 2020 ja Sallan puolella olevien voimaloiden rakennusluvat saivat lainvoiman keväällä 2021.

Rakentaminen käynnistyi viime vuonna puuston poistolla, teiden rakentamisella, maarakennustöillä ja perustusten teolla.

Maansiirtotyöt jatkuvat yhä osin limittäin voimaloiden pystytyksen kanssa.

Puiston työmaalla on nyt töissä noin 80 ihmistä, ja heidän määränsä nousee pian yli sataan.

Määrä näkyy lähiseudun ja myös lähikuntien majoitusliikkeissä.

Osa Nuolivaaran tuulivoimaloiden runkoputkista on jo nostettu paikoilleen. Kuvan voimalassa loput runkoputket, konehuone ja lavat odottavat vuoroaan. Taustalla näkyy rakenteilla oleva sähkönsiirtoasema.
Nuolivaaran tuulivoimaloiden runkoputkia kuljetetaan Kemijärven kautta. Kuva otettu viime viikolla Kemijärveltä Sallantieltä sillan päästä levähdyspaikalta. Nostureista ja osista kertyy yhteensä 170 rekkakuormaa. Yli 100 miljoonaa euroa maksavan tuulipuiston rakentaminen työllistää tällä hetkellä noin 80 ihmistä.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä