Paikallisuutiset

Yli puoli miljoonaa suomalaista voisi muuttaa Lappiin? – Pohjoinen vetää puoleensa "Lappi-mielisiä" ja "perinteikkäitä"

Tuoreen tutkimuksen mukaan Lapin vetovoima perustuu luontoon ja vapaa-aikaan.

Tuore Lapin muuttajapotentiaalia kartoittava tutkimus kertoo, että yli puoli miljoonaa 18–59-vuotiasta suomalaista olisi kiinnostunut muuttamaan Lappiin. 5 prosenttia vastaajista arvioi muuttavansa Lappiin pysyvästi tai väliaikaisesti.

Lapin muuttajavetovoima perustuu tutkimuksen mukaan pitkälti luontoon ja vapaa-aikaan. Haasteena ovat mielikuvat kuntien heikosta elinvoimaisuudesta.

House of Laplandin

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Myönteisintä suhtautuminen Lappiin muuttoon on nuorilla, alle 40-vuotiailla, pohjoissuomalaisilla. Myös opiskelijoissa on Lapista kiinnostuneita.

Tärkeimpiä syitä Lappiin muutolle olivat ainutlaatuinen luonnon lisäksi parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, asumisen kohtuuhintaisuus ja turvallisuus. Esteenä Lappiin muutolle ovat puolestaan mielikuvat muuta maata heikommista työ- ja opiskelumahdollisuuksist ja palveluiden puutteesta.

8 prosenttia vastaajista voisi kuvitella aloittavansa liiketoiminnan Lapissa tai siirtävänsä liiketoimintansa Lappiin.

Etätyöllä ei hieman yllättäen ollut tutkimuksen mukaan vaikutusta muuttopäätökseen, vaikka Lapin etätyömahdollisuuksia pidettiinkin houkuttelevina. Paluumuuttajat eivät näyttäydy potentiaalisina Lappiin muuttajina.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kuntia vertailtaessa vahva kotimaan matkailu näkyy kunnan hyvänä tunnettuutena. Matkailukuntia myös harkitaan asuinpaikaksi muita kuntia useammin. Muuttoliikettä kotiuttavat kuitenkin parhaiten kaupungit ja suuremmat taajamat: Rovaniemi, Tornio, Inari ja Kittilä.

Muuttohalukkuus näyttäsi

Tämä tarkoittaisi yli 7 000 uutta lappilaista vuosittain.

Potentiaalisimpia muuttajasegmenttejä ovat Lapista kiinnostuneet nuoret sekä Lappia ihannoivat perinteikkäät ihmiset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lappi-mielisiin nuoriin kuuluu muita ryhmiä enemmän nuoria ja opiskelijoita. He asuvat suurimmaksi osaksi kerrostalossa, mutta arvostavat luonnonläheisyyttä ja maaseutumaista asumista. Nuoret kokevat myös ravintoloiden, kauppojen ja kulttuuripalveluiden läheisyyden tärkeänä.

Lappia ihannoivat perinteikkäät ovat pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia luonnosta ja maaseutumaisesta asumisesta pitäviä henkilöitä. He arvostavat turvallisuutta ja tasaista elämää.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä