Paikallisuutiset

REDU vähentää tilojensa käyttöä Kemijärvellä ja vuokraa niitä kansalaisopistolle

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU aikoo vähentää kiinteistöjen käyttöään, mutta ei suunnittele lähtöä yhdeltäkään paikkakunnalta. Kemijärvellä REDU vuokraa tiloja Kemijärven kansalaisopiston käyttöön.

REDUn asuntolarakennus Kemijärvellä kuvattuna maaliskuussa 2021. Kuva: Erkki Hautala

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU on laatinut kiinteistöjen käytön kehittämisohjelman, joka lähetetään pian omistajakuntiin lausuntoja varten. Redun yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti kymmenvuotisen ohjelman kokouksessaan 25.4.

REDUn tavoitteena on pienentää kiinteistökustannuksia. Kehittämisohjelman toteuttaminen pienentäisi REDUn tilankäyttöä kymmenen vuoden aikana lähes puolella, 111 500 neliöstä 65 000 neliöön. Tilat on jaettu ohjelmassa kolmeen luokkaan, jotka ovat 1) pidettävät ja kehitettävät, 2) ylläpidettävät, joista luopumista voidaan tarkastella suunnittelujaksolla sekä 3) luovuttavat.

Myös Kemijärven toimintayksikkö Myllyjärventiellä ja asuntola ovat tarkastelun kohteena. Toimintayksikkö kuuluu luokkaan 2 ja asuntola luokkaan 3.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– REDUn on tarkoitus luopua lähes puolesta tiloista kokonaisuudessaan kymmenen vuoden aikajänteellä, mutta tähän ei ole ladattu sellaista, että me lähtisimme joltain paikkakunnalta pois kokonaan, kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti kertoo Koti-Lapille.

Kemijärven oppilaitoskiinteistö on noin 3 350 neliötä ja asuntolakiinteistö osoitteessa Seminaarinkatu 9 on noin 2 170 neliötä.

Tähän ei ole ladattu sellaista, että me lähtisimme joltain paikkakunnalta pois kokonaan.

Kansalaisopisto muuttaa Redun tiloihin

Kemijärven opetuskiinteistössä Redu aikoo vähentää omaa tilankäyttöään, mutta jatkaa koulutustoimintaa kiinteistössä.

REDU vuokraa osan tiloistaan kaupungille ja Kemijärven kansalaisopistolle, joka siirtää Isokylän koululla olevat toimintansa Myllylammentielle syksyllä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Me voimme jakaa kiinteistökuormaa Kemijärvellä erinomaisella tavalla. Saman tyyppisiä avauksia on muissakin toimintakunnissa, Niemelä-Pentti sanoo.

Kansalaisopisto vuokraa Myllylammentien kiinteistöstä 990 neliötä. Sopimus on työn alla, mutta kansalaisopiston tavoite on muuttaa REDUn tiloihin elokuussa ja aloittaa syyslukukausi siellä.

– Molemmille hyvä ratkaisu. Yhteistyötäkin voidaan lisätä tässä samalla. . Kansalaisopistolla on nyt virallinen oikeus tarjota ja arvioida kursseja osaamisperusteisesti, joten kursseista voidaan hyväksi lukea osasuorituksia myös REDUlle, kansalaisopiston rehtori Heidi Laukkanen sanoo.

Laukkanen lisää, että Isokylän koululla toimiminen oli alkujaankin tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi. Kansalaisopiston vuokrasopimus koululla päättyy heinäkuun lopussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

REDUn yhteyteen siirtyvät esimerkiksi Isokylän koululla järjestetyt taideaineopinnot ja teknisen työn opetusta. Muut kansalaisopiston toiminnot jatkavat entiseen malliin muun muassa Hillatien koululla, Käsityökulmassa ja kylissä. Toimisto löytyy Sortteerista Vapaudenkadulta.

Myllylammentiellä REDUlta kansalaisopiston käyttöön siirtyy yksi rakennusalan työhalli, neljä luokkatilaa, työhuoneita ja varastoja. Luokissa on ollut hoitotyön ja liiketalouden opetusta, sekä yhteiskäyttöistä eri alojen teoriaopetusta.

– Toiminnot siirtyvät tiivistäen REDUn käyttöön jääviin tiloihin siten, että mitään (REDUn) toimintoa ei tarvitse lopettaa, kuntayhtymän johtaja Niemelä-Pentti kertoo.

Jossain vaiheessa tulee pohdittavaksi se, että ne (Kemijärven) tilat tulevat elinkaarensa päähän.

Tiloista luopumista tarkastellaan ajan kuluessa

Kiinteistöohjelman mukaan Kemijärven opetuskiinteistö ei ole heti poistettavien kiinteistöjen listalla, vaan luopumista tarkastellaan kymmenen vuoden suunnittelujakson kuluessa.

Ohjelmaan on myös kirjattu, että REDU aikoo seurata opiskelijamäärien kehitystä ja koulutustarjonnan laajuutta sekä varautuu luopuman vanhentuneista opetuskiinteistöistä.

– Meillä on aika isosti sitä tilaa. Toisaalta sekin on toki todettava, että se jossain vaiheessa tulee pohdittavaksi se, että ne (Kemijärven) tilat tulevat elinkaarensa päähän. Tässä (kiinteistöohjelmassa) ei toistaiseksi oteta kantaa siihen.

Milloin Myllylammentien kiinteistö sitten tulisi elinkaarensa päähän?

– Luultavasti siellä noin kymmenen vuoden päässä.

REDU on käynyt Kemijärven kaupungin hallinnon kanssa kahdenkeskisiä keskusteluja ohjelman valmistelun aikana. Lisäksi Niemelä-Pentti on käynyt esittelemässä ohjelmaa rehtori Sirkku Purontauksen kanssa valtuuston iltakoulussa.

Paikallisen työelämän tarpeita palvelevan koulutuksen toteuttamista varten on tarkoitus luoda kaupungin ja paikallisen työelämän kanssa uusia malleja, jotta tilojen yhteiskäyttöä voidaan lisätä.

Asuntolasta päätetty jo luopua

Yhtymähallitus on jo päättänyt luopua Kemijärven peruskorjausta vaativasta ja ylisuuresta asuntolasta heti, kun sopiva ostaja löytyy ja korvaavat asuntolakäyttöön soveltuvat tilat saadaan vuokrattua. Niin sanottu entinen seminaarin asuntola on ollut kaupan jo kahteen kertaan.

– Tarjoajat eivät ole olleet sellaisia, että olisimme halunneet edetä niiden kanssa. Meilläkin on vahva yhteiskuntavastuu, emme halua mitään ongelmia Kemijärvelle siltä osin aiheuttaa. On haluttu huolehtia siitä, että löytyisi hyviä ostajia, Niemelä-Pentti kertoo.

Juuri nyt asuntola ei ole myynnissä, mutta REDU aloittaa ostajan etsimisen uudelleen.

Asuntolassa on tällä hetkellä REDUn opiskelijoita, ja tiloja on vuokrattu myös ulos. REDU tarjoaa jatkossa itse asuntolapaikkoja vain oppivelvollisille.

– Meidän asuntolatarpeeseemme se on ylimitoitettu. Mahduttaisiin paljon pienempiin tiloihin.

Suurin osa REDUn toiminnoista on Rovaniemellä.

Kemijärven toimintayksikössä voi opiskella liiketoimintaa, luonto- ja ympäristöalaa, metsäalaa, rakennusalaa (talonrakennus), sosiaali- ja terveysalaa ja tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Yksikössä oli huhtikuun alussa yhteensä 118 opiskelijaa.

Lisäksi REDUlla on koulutusta Kittilässä ja Sodankylässä.

Kuntayhtymä aikoo löytää tilavähennyksiä tai vuokrata tiloja kaikilta paikkakunnilta.

Opiskelijamäärä 1.4.2023

Kemijärven yksikkö

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, 5

Liiketoiminnan perustutkinto, 17

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 21

Metsäalan perustutkinto, 25

Rakennusalan perustutkinto, maarakennus, 13

Rakennusalan perustutkinto, talonrakennus, 12

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 25

Opiskelijoita yhteensä 118

Tavoitteena lähes puolittaa tilankäyttö

REDUssa opiskeli vuonna 2022 yhteensä lähes 5500 opiskelijaa, jotka tuottivat noin 3200 opiskelijatyövuotta. Koulutuskuntayhtymän ja sen konserniyhtiöiden henkilökuntaa oli vuonna 2022 yhteensä noin 550 henkilöä.

Koko REDUn kiinteistökanta on tällä hetkellä 111 500 neliötä. Osa tiloista on jo tällä hetkellä ulosvuokrattuna. Opetuskäytössä on noin 19 neliötä per opiskelijatyövuosi. Suurten ammattiopistojen tilankäytön kehityshankkeissa suunnitelmallinen tavoite on ollut noin 10 neliömetriin per opiskelijatyövuosi.

Opetuskäyttöön jäävien rakennusten energiatehokkuutta on myös tarkoitus parantaa osana kiinteistöjen kehittämisohjelmaa ja saada sitä kautta pysyviä säästöjä.

REDU

Kymmenen vuoden kehitysohjelma

REDU valmisteli vuosien 2022–2023 aikana seuraavan 10 vuoden kiinteistöjen kehittämisohjelman.

Ohjelma ulottuu vuoteen 2032.

Kehittämisohjelman toteuttaminen pienentäisi REDUn tilankäyttöä 111 500 neliöstä 65 000 neliöön.

Tilat on jaettu ohjelmassa kolmeen luokkaan jotka ovat 1) pidettävät ja kehitettävät, 2) ylläpidettävät, joista luopumista voidaan tarkastella suunnittelujaksolla sekä 3) luovuttavat.

Kehittämisohjelmaa varten kaikkien REDUn käytössä olevien rakennusten kunto arvioitiin työn pohjaksi. Trellum Oy päivitti rakennusten tekniset arvot, korjausvelan ja kuntotason sekä ylläpidon edellyttämät toimenpiteet vuonna 2022. Haahtela-yhtiöt on laatinut REDUlle kiinteistöstrategian taustaselvityksen vuosina 2022–2023.

Selvityksessä kartoitettiin eri toimintojen tilatarve, tilojen odotettavissa olevat käyttöasteet ja eri vaihtoehtoja tilatarpeen toteuttamiseksi suunnittelukaudella.

Kehittämisohjelmaa on tehty yhteistyössä henkilöstön ja omistajakuntien edustajien kanssa.

Perusteluna muun muassa väestöennusteet ja valtion talouden tasapainottaminen

REDU vetoaa suunnitelmassaan siihen, että väestöennusteiden mukaan koko Suomen ja myös Lapin väestö pienenee. Erityisesti nuorten ikäluokkien koot ovat pienenemässä.

Tällä hetkellä REDUn opiskelijoista noin 40 prosenttia tulee suoraan perusasteelta. Maahanmuuton mahdollisia vaikutuksia ei ole erikseen huomioitu.

Työelämässä ja opetuksessa on myös tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat osaltaan tilojen käyttöön tulevaisuudessa. Etäopiskelu on REDUssakin kasvanut johtaja Niemelä-Pentin arvion mukaan jonkun verran. Lisäksi työpaikoilla järjestettävä koulutus on lisääntynyt.

Kehittämisohjelman taustalla vaikuttavat myös yhteiskunnalliset tekijät.

Valtion talouden tasapainottaminen vaikuttaa suoraan myös ammatillisen koulutuksen määrärahoihin, mikä lisää entisestään tarvetta säästöille.

Niemelä-Pentin mukaan esimerkiksi valtiovarainministeriön ehdottamat miljardisäästöt voisivat osua odotettua enemmän koulutuskenttään, ja sitä mukaa kuntayhtymän toimintaan, mutta vaikutusten arvioiminen on tässä vaiheessa vasta spekulointia.

– Se on vielä uusi tarina, että katsotaan, miten käy.

Lisää aiheesta

Ilmoita asiavirheestä