Mielipiteet

Itä-Lapin kuntayhtymä ottaa kantaa Maanmittauslaitoksen suunnitelmiin

Kemijärven virastotalossa on useita valtion toimijoita. Arkistokuva tältä talvelta.

Itä-Lapin kuntayhtymä on huolissaan palvelupisteiden vähentämisestä. Kuntayhtymä esittää, että Maanmittauslaitos turvaa Kemijärven lähipalvelupisteen toiminnan.

Maanmittauslaitoksessa vireillä olevasta palvelupisteverkon selvitystyössä arvioidaan tulevia toimitilatarpeita ja palvelupisteiden sijaintia. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ensimmäiset palvelupisteiden lakkauttamispäätökset voivat olla edessä jo ensi vuonna. Hallitusohjelmassa on linjattu, että valtion tilaohjelmaa tehostetaan merkittävästi ja sen tavoitteet päivitetään vastaamaan pandemian jälkeistä työn murrostilaa, palveluiden saatavuutta vaarantamatta.

Itä-Lapin alue on turvannut Kemijärven palvelupisteen työtilanteen.

Palvelupisteen tehtäväalue kattaa koko Itä-Lapin, jonne Kemijärveltä on hyvät yhteydet. Palvelupisteen sijainti lähellä työkohteita varmistaa paikallistuntemuksen, mikä on usein välttämätöntä maanmittaustoimituksissa. Maanmittaukseen kuuluu olennaisena asiana sekä maastossa tehtävät työt että kiinteistön sijaintipaikkakunnalla pidettävät kokoukset ja katselmukset. Itä-Lapin alue on turvannut Kemijärven palvelupisteen työtilanteen.

Kemijärven palvelupisteen asiakkaat ovat lähellä, mikä on edistänyt toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja palvelun alueellista tasapuolisuutta. Toimipisteen säilyttäminen tukee myös kansallisia hiilineutraaliustavoitteita. Asiointi- ja työmatkoista Rovaniemen palvelupisteeseen kertyy päivittäin runsaasti matkakustannuksia sekä ajokilometrejä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamisen 2020-luvulla -hankkeen tavoitteisiin peilaten eivät kaikki Itä-Lapin alueella asuvat saisi palvelua korkeintaan tunnin ajomatkan päästä. Sillä esimerkiksi Savukoskelta Rovaniemelle ajomatka yhteen suuntaan kestää yli kolme tuntia ja Sallasta Rovaniemelle noin kaksi tuntia.

Yhteisellä palveluverkon kokonaissuunnittelulla ja voimavarojen yhdistelyllä voidaan varmistaa hyvin saavutettava ja kattava käyntiasioinnin palvelupisteverkosto harvaan asutuilla seuduilla. Harvaan asutun alueen palveluverkko rapautuu kunkin palvelutuottajan arvioidessa palveluverkkoaan omista lähtökohdistaan. Tällöin asiakas voi joutua asioimaan useammalla paikkakunnalla samassa asiointikokonaisuudessa.

Valtiovarainministeriön mukaan palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen tavoitteena on uudistaa palveluverkkoa siten, että se vuoteen 2030 mennessä rakentuu viranomaiskohtaisen palveluverkon sijaan julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden verkostosta, joissa on saatavilla niin valtion, kunnan kuin soveltuvin osin myös hyvinvointialueiden palveluja.

Itä-Lapin kuntayhtymä esittää, että Maanmittauslaitos turvaa Kemijärven lähipalvelupisteen toiminnan ja etsii mahdollisia tilasäästöratkaisua tilojen yhteiskäytön kautta myös kuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Markku Kankaanranta

yhtymähallituksen pj.

Itä-Lapin kuntayhtymä

Dina Solatie

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

kuntayhtymän johtaja

Itä-Lapin kuntayhtymä

Lisää aiheesta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä