Talous

Tuolihissi tulisi kuvassa näkyvän eturinteiden ankkurihissin viereen. Arkistokuva. Kuva: Esa Keskinen

Sallan valtuusto päätti rahoittaa tuolihissiä

Sallatunturin hissiyhtiö Kaunisharju Oy:n 2,3 miljoonan euron tuolihissihanke etenee.

Sallan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan torstaina 13. huhtikuuta äänin 17-4 taata 800 000 euron osuuden hissiyhtiön ottamasta miljoonan euron pankkilainasta. Lisäksi kunta tekee hissiyhtiöön 550 000 euron pääomasijoituksen. Yhtiö ottaa lainan Nordealta, jonka tarjouksen ehtona on kunnan 80 prosentin takaus.

Lisäksi Kaunisharju Oy on hakenut helmikuun lopussa Ely-keskukselta 690 000 euroa yrityksen kehittämisavustusta tuolihissihankintaa ja energiatehokkuuden parantamisinvestointeja varten. Hissiyhtiön omarahoitusosuus investointiin on 60 000 euroa.

Kunnan rahoituspäätös on ehdollinen ja edellyttää sitä, että ely-keskus myöntää avustuksen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaunisharju on neuvotellut hissihankinnasta

Kaunisharju Oy on neuvotellut käytetyn neljän hengen Doppelmayr-tuolihissin hankkimisesta Itävallasta. Tarkoitus on ollut, että jos rahoitus järjestyy, se voisi olla toiminnassa jo ensi kaudella loppuvuodesta 2023.

Valtuusto päätti hissin rahoittamisesta jo viime vuoden joulukuussa, jolloin kunta päätti antaa yhtiölle 1,2 miljoonaa euroa lainaa ja tehdä siihen miljoonan euron pääomasijoituksen. Päätöksestä kuitenkin tehtiin valitus hallinto-oikeuteen. Valituksessa muun muassa pidettiin päätöstä kuntalain vastaisena. Valituksen tekemisen jälkeen hissiyhtiö teki uuden esityksen rahoituksen järjestämiseksi.

Valtuuston viimeviikkoinen päätös kumoaa lainvoiman saatuaan joulukuisen päätöksen.

Tuolihissin tarpeellisuutta on perusteltu muun muassa sillä, että se nostaa Sallatunturin hiihtokeskuksen tasoa ja mahdollistaa ympärivuotista toimintaa sekä nousun tunturin päälle hissillä ilman suksia. Hankkeen vastustajat eivät ole vastustaneet hankintaa sinänsä, vaan he ovat olleet eri mieltä sen lainmukaisuudesta ja kuntalaisten rahojen käytöstä yhtiön hyväksi, ja lisäksi he ovat pitäneet hissiyhtiön taloutta liian heikkona lisävelalle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Valtuusto keskusteli hissin rahoittamisesta yli kaksi tuntia.

Kunnanhallituksen esityksen mukaan tuolihissi parantaisi suuresti yhtiön liikevaihtoa, ja kannattavuutta ja matkailualueen kehitystä sekä kunnan elinvoimaa. Sen mukaan hissiyhtiön toiminta on ollut historiallisesti katsottuna kannattavaa, ja kasvuennuste on positiivinen. Yhtiö ei myöskään kunnanhallituksen mukaan ole valtiontukisääntelyn näkökulmasta taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys, joten sen pääomittaminen kunnan taholta on hyväksyttävää.

Kaunisharju Oy:n on maksettava takauksesta kunnalle markkinaperusteinen hinta, 0,4 prosenttia vuodessa takauksen määrästä.

Kunta saa vastineeksi SVOP-sijoituksesta eli vastineeksi yhtiön osakkeita, jolloin sen omistusosuus yhtiöstä nousee 92 prosenttiin. Loput omistaa Koillis-Lapin Sähkö Oy.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kokouksessa jätettiin eriävä mielipide

Mika Onkamo (kesk.) esitti kokouksessa, ettei takausta miljoonan euron pankkilainasta annettaisi, sillä laina kytkeytyy olennaiselta osalta SVOP-sijoitukseen, josta ei ole tehty riittävää SEUT 107 -artiklan mukaista arviointia. Lisäksi Onkamo esitti, ettei 550 000 euron pääomasijoitusta hyväksyttäisi. Hänen mukaansa kunnan velvollisuus on varmistaa valtiontuen laillisuus, koska Kaunisharju Oy on kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva yritys. Onkamo totesi, että kunta ei ole selvittänyt asia, ja siksi päätös olisi kuntalain vastainen.

Hänen mukaansa kunnanhallituksen esityksestä ei ilmene, millä perusteilla katsotaan, että yksityinen toimija samanlaisissa olosuhteissa sijoittaisi yhtiöön lisää pääomaa. Tarja Heikkilä (kesk.) ja Helge Niva (vas.) kannattivat esitystä.

Onkamo, Heikkilä, Niva ja Petri Hakkarainen (ps.) jättivät rahoituspäätöksestä eriävän mielipiteen. Mielipiteessä esitetään samat näkökulmat kuin Onkamon esityksessä ja todetaan lisäksi, että Kaunisharju Oy:n suhteellinen velkaantuneisuus on 97,4 prosenttia, joka on tunnuslukuna heikko ja vaatisi huomattavaa tulorahoituksen lisäystä, jotta yhtiö voisi selvitä veloistaan. Myös yhtiön maksuvalmius on eriävän mielipiteen jättäjien mielestä heikko.

Suhteellinen velkaantuneisuusaste on rahoituksen tunnusluku, joka suhteuttaa yhtiön velat sen vuotuiseen liikevaihtoon.

Lisää aiheesta

Ilmoita asiavirheestä